Maitane Maritorena aniztar gure kolaboratzailearen errana gure eginez, kalko ustelak izena paratu diogu atal honi. Berak dioen bezala, «kalkoak, bertze hizkuntzetatik kopiatzen ditugulakoz, eta ustelak, txarrak direlakoz, eta gainera bertzeak ere usteltzen dituztelakoz».
*'Siesta bota' ala 'Siesta egin'?

Mendialdea

Kalko semantiko desegokiak egiten dira bota aditzarekin. Horietako bat da siestarekin egindakoa. *Siesta bota gaztelaniazko ‘echar la siesta’ esamoldearen kalkoa da, baina euskaraz siesta egin jatorragoa da.