Maitane Maritorena aniztar gure kolaboratzailearen errana gure eginez, kalko ustelak izena paratu diogu atal honi. Berak dioen bezala, «kalkoak, bertze hizkuntzetatik kopiatzen ditugulakoz, eta ustelak, txarrak direlakoz, eta gainera bertzeak ere usteltzen dituztelakoz».
* Gol berri bat sartu diote atezainari ala Bertze gol bat sartu diote atezainari?

Mendialdea

Argi dio Euskaltzaindiak. Baztertzekoak dira *garaipen berri bat, *gol berri bat, *eraso berri bat, *istripu berri bat, *bilera berri bat… moduko esapideak, bistan baitago ez dagoela ez garaipen zaharrik, ez gol zaharrik, ez istripu zaharrik, ez eraso zaharrik, ezta bilera zaharrik ere, eta argi dago horietan guztietan bertze bat dela erabiltzekoa. Zenbait adibidetan, berriz (ere) eta gisakoak ere erabil daitezke.