1 - Animaliak

4 - Motorra

5 - Denetarik

6 - Garajeak/Lokalak

 • 601 - Saldu
 • 602 - Errentan emateko
 • 603 - Bertzelakoak
 • 604 - Erosi
 • 605 - Errentan hartzeko

7 - Lurrak/Orubeak

 • 701 - Saldu
 • 702 - Errentan hartzeko
 • 703 - Erosi
 • 704 - Errentan emateko

8 - Zerbitzuak

 • 801 - Klase partikularrak
 • 802 - Denetarik

1 - Animaliak


101 - Oparitzeko

5 katakume opari Lesakan 5 katakume opari, ekainaren 18an jaioak. 688 94 99 99

2 - Etxebizitzak


201 - Saldu

Beran etxea salgai edo errentan emateko, partzelarekin BERA. Etxea salgai edo errentan emateko. 3.500m2ko partzelarekin. 616 24 35 30

Irunen pisua salgai Irunen pisua salgai edo Sunbillan etxebizitza baten truke egiteko prest. 687 83 28 44, 687 83 28 44

Lesakan etxea salgai Etxe dotorea salgai, hobekuntza aunitz dituena. Argibide gehiagorako eta ikusteko deitu. Eskaintzak aditzeko prest. 609 47 72 77

Sunbillan aukera ederreko pisua salgai Sunbillan pisua salgai. Sukalde, egongela, 3 logela, komuna, ganbara eta bi balkoi ederrekin. Oso egoera onean dago. 682 40 24 17, 686 27 92 52


203 - Errentan hartzeko

Udarako etxea Lesakan Lesakan, familia batentzat moduko pisua errentan hartuko genuke udarako. 699 04 05 08


204 - Etxe konpartituak

Iruñean pisua konpartitzeko IRUÑEA. Iturrama auzoan uztailaren 6tik aurrera logela bat libre geldituko da. 28-31 urte bitarteko bi neska eta mutil bat gara. 205 euro + gastuak, eta garaje plaza ere badago 50 euro/hilabetean. Adin tarte horretako norbait nahi dugu eta gutxienez 6 hilabete egotea gustatuko litzaiguke. 618 23 93 13

proba proba 948 63 54 58

3 - Lana


301 - Eskaintzak

Aholkularitza bulego batean langile bila BORTZIRIAK. Aholkularitza bulego batean aritzeko langile bat behar dute. Lan-arloan aditua. Bidali curriculuma: laneskeintza31@gmail.com. xxxxxx


302 - Eskariak

Adinekoak zaintzen esperientziduna Adinekoak zaintzen interna moduan esperientziadun eta erreferentziadun emakumeak lana behar du. Adinekoak orduka edo interna moduan zaintzea behar izan ezkero, deitu mesedez, 618 081 748

Emakumea lan bila Garbitasunean aritzeko, adinduak zaintzen...lan bila. 644 204 353

Esperientzia handia duen erizain laguntzailea adinekoak edo haurrak zaintzeko prest Esperientzia handia duen erizain laguntzailea adinekoak edo haurrak zaintzeko prest. 605 24 30 57

Haurrak edo adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko Esperientziadun neska eskaintzen da haurrak zaindu, adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko. Interesatuak deitu: 672568522 telefonora. 672 568 522

Mutil gaztea lan bila Mutil gaztea lan bila: fregaderan, garbiketan, sukaldari Laguntzaile... Lan fisikoak egiteko prest ordutegi zabalarekin 948 63 74 81, 642 58 89 83

Umeak zaintzeko lan bila Haur Hezkuntza ikasten ari den Doneztebeko neska gazte bat udan umeak zaintzeko prest. Auto propioa, eta inguruko tokietara mugitzeko arazorik ez. Edozein zalantza argitzeko deitu konpromisorik gabe. 638 91 46 94

4 - Motorra


401 - Saldu

BMW 530-da autoa salgai BMW 530-da autoa salgai, 218 zaldi, oso egoera onean. 2004.urtekoa. 330.000 km eta itv pasa berria. Barrua larru beltzekoa. 647 97 88 32

Motorra salgai Vespa Iris salgai. 200 cc, 28.500 km, gasolina. 2021era arte IAT-ITV pasatua. 1.500€. 630 47 24 47

5 - Denetarik


501 - Salerosketak

Belarra mozteko makina salgai Weibang markako belarra mozteko makina salgai, ia berria eta gasolinarekin funtzionatzen duena. Bateriarekin funtzionatzen duen bazterrak mozteko makina ere salgai, ia berria. Deitu 09:00etatik 13:30era eta 17:00etatik 20:00etara. 948 63 05 67, 605 71 67 30

Eguzkitakoa edo parasola salgai Ia-ia erabili gabeko eguzkitakoa edo parasola salgai. 948 58 02 22

Lanparak salgai Hiru lanpara salgai, 110 eurotan. 685 76 44 00

Mendiko bizikleta salgai Mendiko bizikleta elektrikoa salgai, berria, gutti erabilia. Prezio onean. 675 60 35 27

Ospitaleko ohatzea salgai Bi hilabete baino ez dituen ospitaleko ohatzea salgai. Nules Plus, 90x190 cm eta gurpil independenteak. Hiperfoam Plus 90x190 koltxoia. Koltxoi gainekoa Suavites 190x90 cm, trasnspitablea eta iragazgaitza. Zuntzezko burkoa, 90 cmkoa. Mahaitxo zuri tolesgarria. 1.200 euro. 673 54 87 67

6 - Garajeak/Lokalak


603 - Bertzelakoak

Lesakan konpartitzeko garaje bila LESAKA. Konpartitzeko garaje bila, motorra sartzeko. Prezio ekonomikoa. Alex. 675 70 27 42

Bidali sailkatua
Bidali