1 - Animaliak

4 - Motorra

5 - Denetarik

6 - Garajeak/Lokalak

7 - Lurrak/Orubeak

  • 701 - Saldu
  • 702 - Errentan hartzeko
  • 703 - Erosi
  • 704 - Errentan emateko

8 - Zerbitzuak

  • 801 - Klase partikularrak
  • 802 - Denetarik

1 - Animaliak


101 - Oparitzeko

Katakumeak opari Katakumeak opari. Ama sagu eta satagin ehiztari bikaina. 652 75 08 17

Katakumeak oparitzeko 626 33 53 98

2 - Etxebizitzak


201 - Saldu

Pisua salgai BERA. Kanttonberrin, 2 logela, komun bat, egongela, sukaldea eta berogailua. Bizitzera joateko prest. 627 89 39 62


202 - Errentan emateko

Apartamentua errentan emateko OROPESA DEL MAR. 5 lagunentzako apartamentua errentan emateko. Hondartzatik 50 metrotara. 677 08 90 46

Baserria lurrarekin errentan emateko ETXALAR. Baserria errentan emateko, bere lurrarekin. 661 12 15 40

Beran pisua errentan emateko BERA. Julio Caro Baroja karrikan, mobleztatua dagoen pisua errentan emateko. 3 logela, sukaldea, egongela, bainugela eta trastelekua. 948 63 41 65, 697 48 26 03

Elizondon pisua errentan emateko ELIZONDO. Irailaren 1etik aitzinera pisua errentan emateko. Kanpora ematen du, bi logela baditu, jan-egongela, trastelekua eta garajearekin. 629 21 24 39

Lesakan lagun batentzako logela errentan emateko LESAKA. Lagun batentzat logela bat errentan emateko, urte osorako. 678 85 50 56


203 - Errentan hartzeko

Pisua errentan hartu nahi dute BERAn edo LESAKAn 2 edo 3 logelako pisua errentan hartu nahi dugu. 500 euro arte ordaintzeko prest. Interesatuek bidali Whatsappa zenbaki honetara. 635 91 10 50

Pisua errentan hartu nahi dute LESAKA. Logela bateko edo biko etxebizitza errentan hartzeko prest. Hilabetean gehienez 450 euro ordaintzeko prest. 642 46 44 05

3 - Lana


301 - Eskaintzak

Dantxarineko denda batean lanerako jendea behar dute DANTXARINEA. Maspormenos-en lan egiteko jendea behar dute. Kirol artikulu eta arropa teknikoak saltzen dituzte: goi-mendikoak, lasterketetakoak, kanpoko jardueretarako... Interesatuek bidali curriculuma: info@maspormenos.net helbidera. Frantsesa jakitea kontuan hartuko da. 687 73 92 40

Dendari eta gidari bila Udako denboraldian Elizondon denda batean eta Baztan-Bidasoan bisita-gidatuak egiteko langile bila. Historia ezaguera izatea eta hizkuntzak jakitea kontuan hartuko da. 628 01 98 93

Iruñean bi langile behar dituzte IRUÑEA. 2 neska behar ditugu lanerako, bat obradorean aritzeko eta bertzea dendan. 676 00 10 49

Sukaldaria behar dute Mendi Mendian bentan sukaldean lan egiteko jendea behar dute. Interesatuek bidali curriculuma: mendimendian@hotmail.com. 948 63 07 23


302 - Eskariak

Adinekoak zaintzeko edo etxeak garbitzeko lan bila LEITZALDEA. Adinekoak zaintzen, paseatzen eta osasun zentrora eramaten edo etxeak garbitzen lan egiteko lan bila. 695 71 68 94, 948 51 06 65

Adinekoak zaintzen esperientziduna Adinekoak zaintzen interna moduan esperientziadun eta erreferentziadun emakumeak lana behar du. Adinekoak orduka edo interna moduan zaintzea behar izan ezkero, deitu mesedez, 618 081 748

Emakumea lan bila Garbitasunean aritzeko, adinduak zaintzen...lan bila. 644 204 353

Esperientziadun mutila lanerako prest Esperientziadun mutila Elizondo inguruan lan bila. 666 08 20 33

Haurrak edo adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko Esperientziadun neska eskaintzen da haurrak zaindu, adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko. Interesatuak deitu: 672568522 telefonora. 672 568 522

Mutil gaztea lan bila Mutil gaztea lan bila: fregaderan, garbiketan, sukaldari Laguntzaile... Lan fisikoak egiteko prest ordutegi zabalarekin 948 63 74 81, 642 58 89 83

4 - Motorra


401 - Saldu

Toyota Land Cruiser salgai Toyota Land Cruiser 3.0, D4D vxl autoa salgai. 204 zaldi, 2005. urtekoa. 227.300 kilometro. Estra ugarirekin: larruzko eserlekuak, eserlekuak berotzeko sistema, GPSa... 16.500 euro. 647 52 55 16

5 - Denetarik


501 - Salerosketak

Izozkailu industriala salgai Izozkailu industrial bat salgai, 2,5 metroko neurria duena. Merke. Deitu arratsaldez. 689 76 21 38

Zakurrei ilea mozteko makina salgai. Zakurrei ilea mozteko makina salgai. Indartsua, berotzen ez dena. 606 58 66 03

6 - Garajeak/Lokalak


602 - Errentan emateko

Lesakan jatetxea errentan emateko Jatetxea errentan emateko. Lokal handia, dena hornitua eta martxan dagoena. 608 75 72 28.

7 - Lurrak/Orubeak


701 - Saldu

Oizen lur eremua salgai OIZ. 10.783,50 m2ko lur eremua salgai. Errepidearen ondoan dago. 628 31 60 81

Bidali sailkatua
Bidali