1 - Animaliak

  • 101 - Oparitzeko
  • 102 - Saldu
  • 103 - Denak
  • 104 - Erosi
  • 105 - Bertzelakoak

2 - Etxebizitzak

4 - Motorra

6 - Garajeak/Lokalak

7 - Lurrak/Orubeak

8 - Zerbitzuak

  • 801 - Klase partikularrak
  • 802 - Denetarik

1 - Animaliak


102 - Saldu

Txerrikumeak salgai LEITZA. Txerrikume pintoak salgai. Bizirik edo labean erretzeko prestatuak. 690 98 61 18

2 - Etxebizitzak


201 - Saldu

Beran bi solairuko pisua salgai BERA. Iparkarrika karrikan etxea salgai, bi solairukoa, bajera eta lursail ttiki batekin. Eta Dorrean 27m2ko garajea salgai. 948 63 03 92, 650 00 68 87

Igantzin pisua salgai IGANTZI. Pisua salgai. 3 logela, bi komun eta terrazarekin. Garajea, trastelekua eta igogailua dauzka. 687 73 00 87

Lesakan apartamentua salgai LESAKA. Azkaine karrikako 3. zenbakian, 45 metro koadro dituen apartamendua salgai. Mobleztatua eta hagitz egoera onean. 628 04 20 47, 647 44 25 09

Lesakan bi bizitzako etxea salgai LESAKA. Bi bizitzako etxebizitza salgai, 7.000 metro koadroko eremuarekin. 948 38 70 93, 651 62 10 15


202 - Errentan emateko

Donezteben pisuak errentan emateko DONEZTEBE. Erreka ondoan etxe bateko pisuak errentan emateko. Goikoak 85 m2 ditu: 3 logela, egongela, sukaldea, komuna eta terraza. Baratze zati bat erabiltzeko aukera. 550 euro. Behekoak 75 m2 ditu, sukaldea eta hiru logela. Baratzea erabiltzeko aukera. 450 euro. 687 63 27 37

Iruñean pisua errentan emateko IRUÑEA. Buztintxuri auzoan 2 logelako pisu ederra eta argitsua errentan emateko (altzariekin). Garajea eta trastelekua barne, eraikin berean. Sarrera-irteera paregabeak. Saihesbidetik hagitz hurbil, baita etengabeko autobus zerbitzuarekin ere. Apirilaren 1etik aitzinera libre. Informazio gehiago behar izanez gero, deitu lasai. 620 70 09 64

3 - Lana


301 - Eskaintzak

Lesakan zerbitzaria behar dute LESAKA. Jatetxe batean zerbitzaria behar dute asteburuetan eta udan lan egiteko. 600 43 09 88

Malerrekako granja batean asteburuetan langile bila MALERREKA. Asteburuetan behi esnedunak dituzten granja batean lan egiteko pertsona bat behar dute. 626 38 78 65


302 - Eskariak

30 urteko gazte arduratsua lan bila 30 urteko neska gazte arduratsua, sortzez nikaraguarra, lan bila. Adinekoak zaintzen ariko litzateke. Esperientzia duena eta segituan lanean hasteko prest. Irunen bizi da baina edozein tokitara mugitzeko prest. 674 44 82 79

Adinekoak zaintzen esperientziduna Adinekoak zaintzen interna moduan esperientziadun eta erreferentziadun emakumeak lana behar du. Adinekoak orduka edo interna moduan zaintzea behar izan ezkero, deitu mesedez, 618 081 748

Baztanen lan bila BAZTAN. Kotxea duen emakumea etxeko lanetan edo adinekoak zaintzen lan egiteko prest. 666 37 53 72

Emakumea lan bila Garbitasunean aritzeko, adinduak zaintzen...lan bila. 644 204 353

Etxalarren emakume euskaldun bat lan bila ETXALAR. Emakume euskaldun batek orduka adinekoak zaintzen lan eginen luke. 677 13 87 18

Gaztea lan bila Eraikuntzan eta nekazaritzan esperientzia duen gaztea lan bila. Gidabaimen guztiekin. 663 59 17 76

Haurrak edo adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko Esperientziadun neska eskaintzen da haurrak zaindu, adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko. Interesatuak deitu: 672568522 telefonora. 672 568 522

Mutil gaztea lan bila Mutil gaztea lan bila: fregaderan, garbiketan, sukaldari Laguntzaile... Lan fisikoak egiteko prest ordutegi zabalarekin 948 63 74 81, 642 58 89 83

4 - Motorra


401 - Saldu

Suzuki Vitara HDI salgai. Suzuki Vitara HDI salgai. 3 atekoa. Egoera onean. 616 19 80 16

Volkswagen Transporter salgai Volkswagen Transporter salgai. 2011koa. 213.110 km. 3 plaza. Kendu daitekeen kajonerarekin. Prezioa: 11.000 euro. 646 07 79 14

5 - Denetarik


501 - Salerosketak

Arantzan sutarako prestatutako egurra salgai ARANTZA. Baserri batean su egurra salgai, sutarako prestatua, erdia ekonomikarako eta bertze erdia lurreko surako. Egur ona eta merke. Deitu arratsez, 20:00etatik 22:00etara deitu. 948 63 40 87, 627 14 67 59

Bizikleta elektrikoa salgai Bizikleta elektriko zuria, Littium, Berlin modeloa, salgai. 2019an erosia. Oso egoera onean! Aproposa herri edo hirirako. Bere bi zakutxoekin. Deitu edo idatzi Whatsappez. 666 26 41 16

Gasna zimitzak salgai Gasna egiteko zimitzak salgai. 3 neurritakoak. Egoera arras onean. 948 58 10 39

Txokorako jarlekua salgai Txokorako jarlekua (rinconera) salgai. 676 38 94 81


503 - Galdu/aurkituak

Donezteben antiojo graduatuak galduak DONEZTEBE. Duela bizpahiru aste elizako estratan (Elizagibela aldera) antiojo graduatuak galdu ditut. Tous markakoak, beso edo patilla metalikoa dute. 629 35 55 96


504 - Bertzelakoak

Borda edo elkartean bazkide sartu nahi dute Eskualdeko borda edo elkarte batean, pertsona batek bazkide sartu nahi luke. 620 20 87 60

6 - Garajeak/Lokalak


602 - Errentan emateko

Alkaiaga industrialdean lokala errentan emateko Alkaiaga industrialdean lokala errentan emateko. 678 26 84 44

Alkaiaga industrialdean tailer mekanikoa errentan emateko ALKAIAGA industrialdean tailer mekanikoa errentan emateko, jubilazioagatik. 678 26 84 44

Lesakan lurpeko garajea errentan emateko LESAKA. Albistur karrikan lurpeko garajea errentan emateko. 618 96 29 37


604 - Erosi

Donezteben edo Elizondon lokal bila Donezteben edo Elizondon salgai dagoen lokal txiki baten bila. Erosteko aukera edo errentan hartzeko dena. Berdin dio erabat zaharberritu behar bada. 644 21 98 44

7 - Lurrak/Orubeak


702 - Errentan hartzeko

Belaia errentan hartu nahi dute LESAKAn edo INGURUAN ardiak sartzeko belaia errentan hartu nahi dute. 687 07 96 44

Bidali sailkatua
Bidali