1 - Animaliak

4 - Motorra

  • 401 - Saldu
  • 402 - Denak

5 - Denetarik

6 - Garajeak/Lokalak

7 - Lurrak/Orubeak

  • 701 - Saldu
  • 702 - Errentan hartzeko
  • 703 - Erosi
  • 704 - Errentan emateko

8 - Zerbitzuak

  • 801 - Klase partikularrak
  • 802 - Denetarik

1 - Animaliak


101 - Oparitzeko

Border coli eta gorbea txakurkumea opari Gorbea eta Border Coli nahasketa den txakurkumea oparitzen dut. 2 hilabete ditu. 686 73 81 52, 687 11 14 32

Border collie arrazako txakurkumeak oparitzeko LEITZA. Border collie arrazako txakurkumeak oparitzeko. Hilabete batekoak. Oso politak. 636 02 23 11

Border collie eta Gorbea zakurkumea Border collie eta Gorbea artzain zakurra nahasketa den txakurkumea oparitzeko. Bi hilabete ditu. Desparasitatua dago. 686 73 81 52, 687 11 14 32

Erratzun zakurkumeak oparitzeko ERRATZU. Border Collie eta Mastin arrazen nahasketa duten zakurkumeak oparitzeko. 629 00 57 64

Katakume begi urdinak opari Katakume begi urdin eta xuriak oparitzeko. Oso-oso politak dira. Dudak Whatsapp bidez. 636 18 15 46

2 - Etxebizitzak


201 - Saldu

Leitzan pisua salgai LEITZA. 85 m2-ko pisua salgai, igogailuarekin. Zaharberritzeko. 636 85 05 70

Sunbillan pisua salgai SUNBILLA. Pisu berria salgai, gustu handiarekin berritua. Sukalde, egongela eta jangela espazio zabal bakarrean, begiratoki eta balkoia bista ederrekin. 3 logela eta 2 komun oso. 2 aparkaleku lurpeko parkingean eta igogailua. Prezioa negoziatzeko aukera guziak. Deitu konpromisorik gabe. 699 12 28 15


202 - Errentan emateko

Almuñecarren apartamentua errentan emateko ALMUÑECAR. Granadako kostan, partikular batek lagun bat edo birentzako apartamentua errentan emateko du, bi asterako edo hilabete osorako. Lehen lerroan, bista zoragarriak dituen terrazarekin, aire girotuarekin eta hagitz ongi hornitua. 658 94 37 02

Iruñean pisua errentan emateko IRUÑEA. Iturrama auzoan lau logelako pisua errentan emateko. 616 19 70 88


203 - Errentan hartzeko

Iruñean pisua errentan hartu nahi dute IRUÑEA. Arrosadia auzoan edo unibertsitate inguruan, lau neskek pisua errentan hartu nahi dute datorren ikasturtetik aurrera. 617 80 88 48

Lesakan pisu edo pisukide bila LESAKA. 30 urteko neska bat pisu/pisukide bila, errentan hartzeko. 685 75 09 39

3 - Lana


301 - Eskaintzak

Beran adineko bat zaintzeko eta etxeko lanetarako norbaiten bila BERA. Pertsona bat behar dute adineko gizonezko bat zaintzeko, etxeko lanak egiteko eta sukaldean aritzeko. 607 56 60 22

Biok Taldean txarkuterian lan egiteko langile bila LUZAIDE: Txarkuterian lan egiteko esperientziarik ba al duzu? Luzaideko gure dendan zure zain gaude! Biok Taldea, bere langileengan konfiantza duen eta bere langileengatik apustu egiten duen familia haundi bat da. Pertsona atsegin, dinamiko, arduradun eta txukun baten bila gabiltza. Frantsesa dakiena eta gidatzeko baimena izatea kontuan hartuko da. Berehala hasteko, egun osoko lanaldi egonkorra eta bazkaria barne duen lanpostua. 683 43 88 52

ETXALAR HOTELean gauez egiteko langile bila ETXALAR HOTELean gauez lan egiteko norbait behar dute, astean bortz egunez lan egiteko eta bi besta egun. 00:00etatik 08:00etara. Lanaldi osoa, kontratu finkoa, eta berehala hasteko prest. Baldintza onak. Bidali curriculumak 'info@etxalar.com' helbidera edo deitu 948 63 50 00 telefonora. 948 63 50 00

ETXALAR HOTELean langile bila ETXALAR HOTELean barrako eta jangelako zerbitzaria, hizkuntzak dakizkien harreragilea eta sukaldeko laguntzailea behar dituzte. Bidali curriculumak 'info@etxalar.com' helbidera edo deitu. 948 63 50 00

Ibardingo Beola Etxean barrako zerbitzari bila IBARDIN. Barrako zerbitzaria behar dute egun osoan lanen aritzeko. Astean bi egun libre. Bidali curriculumak 'beolaetxea@gmail.com' helbidera edo deitu. 948 63 07 09

Irunen zerbitzaria behar dute IRUN. Jatetxe batean asteburuetan edo astegunetan egun osoan aritzeko zerbitzaria behar dute. 650 17 30 31

Urgain Hotelean garbitzaile bila ORONOZ-MUGAIRI. Urgain Hotelean garbiketa lanetan aritzeko langilea behar dute. 637 71 53 84

Zuraiden elikagaien enpresa batean langile bila ZURAIDE. Elikagaien enpresa batean merkatuetan aritzeko saltzailea-eskaeren prestatzailea-banatzailea behar dute. Frantsesez dakiena. (00 33) 672 04 96 83


302 - Eskariak

Adinekoak zaintzen esperientziduna Adinekoak zaintzen interna moduan esperientziadun eta erreferentziadun emakumeak lana behar du. Adinekoak orduka edo interna moduan zaintzea behar izan ezkero, deitu mesedez, 618 081 748

Emakumea lan bila Garbitasunean aritzeko, adinduak zaintzen...lan bila. 644 204 353

Erizain titulua duen neska lan bila 31 urteko Nikaraguako emakumea, erizain titulua duena, eta ikastea soziosanitarioak dituena adinekoak zaintzeko edo adinekoen egoitzan lan egiteko prest. Bortz urteko esperientzia zaintza lanetan, eta disponibilitate zabala. 674 448 279

Erizain titulua duen neska lan bila Erizain titulua duen neska bat, dokumentazioa behar bezala duena, etxeko lanetan eta adinekoak etxetan edo zahar etxetan zaintzen ariko litzateke. Esperientzia duena eta erreferentziekin. 631 12 10 31

Haurrak edo adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko Esperientziadun neska eskaintzen da haurrak zaindu, adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko. Interesatuak deitu: 672568522 telefonora. 672 568 522

Leitzaldean udan haurrak zaintzeko prest LEITZALDEAn neska euskalduna haurrak zaintzen aritzeko prest, uda aldean. 640 39 91 91, 617 80 88 48

Mutil gaztea lan bila Mutil gaztea lan bila: fregaderan, garbiketan, sukaldari Laguntzaile... Lan fisikoak egiteko prest ordutegi zabalarekin 948 63 74 81, 642 58 89 83

Mutila lan bila Ostalaritzan eta baserriko lanetan esperientziadun mutila lanerako prest. Orduka edo lanaldi osoan. Ordutegietan malgutasuna eta autoa duena. 643 79 05 06

Neska bat interna gisa lan bila Neska batek interna lan eginen luke, etxeko lanetan, haurrak edota adinekoak zaintzen, garbiketan... 652 99 28 27, 603 43 41 11

Neska bat lan bila Erizaintza Zainketan Laguntzaile Teknikariaren (E.Z.L.T. edo T.C.A.E.) titulua duen neska batek zaintzaile lanak eginen lituzke goizetan. 624 41 48 14

Sare sozial eta Interneteko promozioan lanean ariko litzateke Neska euskalduna eta esperientziaduna, enpresa ttikien web orri, sare sozial, posizionamendu, estatistika, erreserba, online salmenta eta orokorrean Interneteko gestioetan ariko litzateke. 690 26 77 56

Telelanean aritzeko lan bila Etxetik administrazio eta finantza lanetan ariko nintzateke, telelanean. 664 43 28 25

5 - Denetarik


501 - Salerosketak

Baserriko ilar gorria salgai Baserriko ilar gorria salgai. 671 75 90 52

Belarrari buelta ematekoa salgai Kuhn markako belarrari buelta emateko tresna salgai. Egoera onean. 630 41 13 94

Haritz egurra erosi nahi dute Haritz egurra erosi nahi dute, kamioi trailer bat eta enborrak osorik. Prezio onean. 605 24 30 57

Pago egurra salgai Pago egurra salgai, bi neurritan, ekonomikarendako eta lurreko suarendako, etxera eramateko zerbitzua barne. Informazio gehiagorendako deitu konpromisorik gabe. 690 08 56 65


503 - Galdu/aurkituak

Beran giltzak aurkitu dituzte BERA: Agerra auzoan giltzak aurkitu dituzte, galdu dituena Aloñaren botikatik pasa dadila hartzera. xxx xx xx xx

Lesakan mugikorra aurkitu dute Xiaomi markako mugikorra aurkitu dute Lesakako Zarandia karrikan. 697 27 60 36

6 - Garajeak/Lokalak


605 - Errentan hartzeko

Errentan hartzeko garajea Lesakan/Beran LESAKAn edo BERAn furgoneta bat gordetzeko garajea edo marra errentan hartu nahi dute. Gutxieneko altura 2,03m. 647 74 15 44

Nabe industrial bila ELIZONDO inguruan errentan hartzeko nabe industrial bila. Denboraldi luzerako. 665 83 14 74

Bidali sailkatua
Bidali