1 - Animaliak

2 - Etxebizitzak

4 - Motorra

  • 401 - Saldu
  • 402 - Denak

5 - Denetarik

6 - Garajeak/Lokalak

7 - Lurrak/Orubeak

  • 701 - Saldu
  • 702 - Errentan hartzeko
  • 703 - Erosi
  • 704 - Errentan emateko

8 - Zerbitzuak

1 - Animaliak


101 - Oparitzeko

Oilar gazteak opari Bi oilar gazte oparitzeko. Euskal oilo marradun arrazakoak. Hagitz politak. 677 70 60 32, 628 99 65 41

Zakurkume emeak oparitzeko Ama Border Collie duten zakurkume emeak opari. Azaroan jaioak. 690 15 46 44

2 - Etxebizitzak


201 - Saldu

Legasan pisua salgai LEGASA. Pisu polita salgai, berritua 94m², balkoiarekin. 120.000 euro. 687 63 27 37

Oizen etxea salgai OIZ. Etxe galanta salgai, bi familiakoa, 300m² eta 342m²ko lorategia. 325.000 euro. 687 63 27 37


203 - Errentan hartzeko

Pisua errentan hartzeko Eraikuntza enpresa batek urte baterako pisua hartu nahi du Beran, Lesakan, Igantzin edo Etxalarren. 700 euro ordaintzeko prest. Bankuaren bermearekin (Jose Mari). 693 69 49 76

3 - Lana


301 - Eskaintzak

Dantxarineko Mas por menos dendan langile bila DANTXARINEA. Mas por menos dendan langile bila. 8 orduko lanaldia (astelehenetik-igandera). Frantsesa jakitea kontuan hartuko da. Ahalik eta agudoen lanean hasteko pertsona behar dute. 687 73 92 40

Donamariako Herriko Ostatuan sukaldari laguntzaile bila Donamaria. Herriko ostatuan sukaldari laguntzailea behar dute. 948 45 08 90

Irrisarri Landen ontzi garbitzaile bila IGANTZI. Irrisarri Landen martxotik azarora ontzi garbitzaile aritzeko langile bila. 32 orduko lanaldia. Gida baimena izatea eta % 33ko desgaitasun ziurtagiria izatea kontuan hartuko da. rrhh@irrisarriland.com. 948 92 89 22, 948 92 89 13

IrrisarriLanden mantentze lanetako laguntzaile bila IGANTZI. IrrisarriLanden martxotik abendura mantentze lanetan aritzeko laguntzaile bila. Lanaldi osoan lan egiteko. Garbiketako, zamalanetako, espazioak egokitzeko eta oinarrizko konponketak egiteko. Gidabaimena derrigorrezkoa. CV-a bidaltzeko: rrhh@irrisarriland.com. 948 92 89 22

IrrisarriLanden zerbitzari bila astegunez IGANTZI. IrrisarriLanden martxotik azarora arte aritzeko zerbitzari bila. Lanaldi osoan eta astegunez lan egiteko. Taldeei zerbitzua emateko lanpostua. Zerbitzari lanetan esperientzia izatea eta gida baimena izatea baloratuko da. Euskaraz jakitea derrigorrezkoa. CV-a bidaltzeko: rrhh@irrisarriland.com 948 92 89 22, 948 92 89 13


302 - Eskariak

Lan bila Neska bat zaintza lanetan ariko litzateke, interna edo orduka. Langilea, arduratsua eta erreferentzia onekin. 604 38 95 31

Mutiko gaztea lan bila Mutiko gazte 'polibalentea', lanerako gogoz, azkar ikasten duena. Fabrika eta ostalaritzan esperientzia duena. Lanean hasteko prest. Autorik gabe, baina gidabaimenarekin. 600 67 99 85

Pertsona arduratsua lan bila Pertsona arduratsua lan bila. Pinturan, serigrafian, mural dekoratiboak egiten edo garbiketak egiten ariko litzateke. Berehala hasteko prest. Posible bada Beran. 624 74 31 57

5 - Denetarik


501 - Salerosketak

Belar fardoak salgai Belarra fardo txikitan salgai. 618 96 27 74

Pago egurra salgai Pago egurra salgai, bi neurritan, ekonomikarendako eta lurreko suarendako, etxera eramateko zerbitzua barne. 690 08 56 65

6 - Garajeak/Lokalak


602 - Errentan emateko

Arrandegia errentan emateko Lesaka. Eroskiko arrandegia errentan emateko. 948 63 72 64

8 - Zerbitzuak


802 - Denetarik

Dantzaria eta txistularia Ezkontza eta bertzelako ekitaldietarako dantzaria eta txistularia. Deitu edo idatzi konpromisorik gabe. 659 82 66 09

Bidali sailkatua
Bidali