1 - Animaliak

4 - Motorra

5 - Denetarik

6 - Garajeak/Lokalak

 • 601 - Saldu
 • 602 - Errentan emateko
 • 603 - Bertzelakoak
 • 604 - Erosi
 • 605 - Errentan hartzeko

7 - Lurrak/Orubeak

 • 701 - Saldu
 • 702 - Errentan hartzeko
 • 703 - Erosi
 • 704 - Errentan emateko

8 - Zerbitzuak

 • 801 - Klase partikularrak
 • 802 - Denetarik

1 - Animaliak


101 - Oparitzeko

Katakumea oparitzeko Katakume alai eta mimosa bat etxe bila. 650 79 76 69

Katakumeak opari Katakumeak oparitzeko. 626 33 53 98


102 - Saldu

Txerrikumek salgai Txerrikume pintoak salgai. Lonja arrazakoa. Bizirik edo laberako prest. Informazio gehiago Whatsapp bidez. 690 98 61 18

Zezena salgai Sei urteko zezen mantsoa salgai, konpromisorik gabe deitu eta erakutsiko dugu. 661 08 11 10

2 - Etxebizitzak


201 - Saldu

Beran etxea salgai BERA. Etxea salgai 400m2ko lursailarekin. Terrazaren gainean bertze bi etxebizitza egiteko baimena eta proiektuarekin. Lauko bazkide kooperatiba, familia handi, edo partikularrentzako aproposa. 664 71 18 53


202 - Errentan emateko

Iruñean pisua errentan emateko IRUÑEA. Hiru logelako pisua errentan emateko, UPNAren ondoan. 3. pisua, igogailuarekin. 630 04 54 13, 620 20 96 63


204 - Etxe konpartituak

Bi gazte pisukide bila Etxalarko bi neska gazte, pisukide baten bila ari dira 2021-2022 kurtsorako. Pisua Donostiako Amaran dago. 634 98 12 86, 638 80 78 51

3 - Lana


301 - Eskaintzak

Berako gasolindegi batean langilea behar dute BERA. Gasolindegi batean aritzeko langilea behar dute. 629 08 35 67

Eraikuntzako langilea behar dute Aldakolan enpresak eraikuntzako langilea behar du. Interesatuak deitu 948 58 12 96 telefonora edo info@aldakolan.com helbidera idatzi. 605 22 40 89

Fruta-dendan aritzeko langile bila ELIZONDO. Fruta-denda batean lan egiteko langile bat behar dute. Bidali curriculuma kifrut@gmail.com helbidera. -

Malerreka inguruko jatetxean zerbitzari bila MALERREKA inguruko jatetxean zerbitzaria behar dute lanaldi osoan edo erdian aritzeko. 605 70 37 05, 605 70 37 05


302 - Eskariak

Adineko pertsonak zaintzen esperientziaduna lan bila Adineko pertsonak zaintzen esperientzia duen emakumea lan bila. Etxeak garbitzen ere esperientzia duena eta ostalaritzan ere ibilia. 633 66 52 46

Adinekoak eta haurrak zaintzeko lan bila Adinekoak eta haurrak zaintzeko lan bila, interna moduan. 632 75 93 48, 632 75 93 48

Adinekoak zaintzen esperientziduna Adinekoak zaintzen interna moduan esperientziadun eta erreferentziadun emakumeak lana behar du. Adinekoak orduka edo interna moduan zaintzea behar izan ezkero, deitu mesedez, 618 081 748

Emakume arduratsua lan bila 30 urteko neska bat haurrak zaintzen ariko litzateke. Ama, arduratsua. Berehala hasteko prest. 680 78 61 82

Emakumea lan bila Garbitasunean aritzeko, adinduak zaintzen...lan bila. 644 204 353

Esperientzia duen emakumea lan bila Adineko pertsonak zaintzen dituena, etxeko lanak egiten dituena eta ostalaritzan esperientzia duen emakumea lan bila. 611 31 02 25

Esperientzia duen emakumea lan bila Interna moduan esperientzia handia duen emakumea lan bila. Garbitasunean, sukaldean, zaintzan ongi moldatzen dena. 694 42 03 10

Haurrak edo adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko Esperientziadun neska eskaintzen da haurrak zaindu, adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko. Interesatuak deitu: 672568522 telefonora. 672 568 522

Mutil gaztea lan bila Mutil gaztea lan bila: fregaderan, garbiketan, sukaldari Laguntzaile... Lan fisikoak egiteko prest ordutegi zabalarekin 948 63 74 81, 642 58 89 83

4 - Motorra


401 - Saldu

Seat Leon Sport salgai Seat Leon Sport 2.TDI autoa salgai, 140 zaldi, 5 atekoa. 183.000 kilometro. Egoera onean. 628 90 86 01

Seat Toledo autoa salgai Seat Toledo salgai. 500 euro. 120.000 kilometro. 603 10 25 41

5 - Denetarik


501 - Salerosketak

Bizikletako kasko integrala salgai Bizikletako kasko integrala salgai. Giro marka, S tamaina, GoProarentzako eusgarriarekin. Oso egoera onean dago, gutxi erabilia. Opari kaskoaren funda. 85 euro. 606 04 25 11

Bidali sailkatua
Bidali