1 - Animaliak

4 - Motorra

  • 401 - Saldu
  • 402 - Denak

5 - Denetarik

6 - Garajeak/Lokalak

  • 601 - Saldu
  • 602 - Errentan emateko
  • 603 - Bertzelakoak
  • 604 - Erosi
  • 605 - Errentan hartzeko

7 - Lurrak/Orubeak

8 - Zerbitzuak

  • 801 - Klase partikularrak
  • 802 - Denetarik

1 - Animaliak


101 - Oparitzeko

Bi katu opari Lau hilabeteko bi katu oparitzeko. 677 09 95 99


102 - Saldu

Txakurkumeak salgai Bera. 2 setter txakurkume salgai. Emeak eta bi hilabetekoak. 150 eurotan. Deitu 630058259. 619 37 10 89, 630 05 82 59

2 - Etxebizitzak


201 - Saldu

Beran etxea salgai edo errentan emateko, partzelarekin BERA. Etxea salgai edo errentan emateko. 3.500m2ko partzelarekin. 616 24 35 30

Bertizaranan borda lur eremuarekin salgai BERTIZARANA. Borda salgai ura eta argiarekin. 20.000 metro2ko lur eremuarekin. 693 69 49 76 (Jose Mª)

Labaienen baserria eta etxea salgai, lur eremuarekin LABAIEN. Zaharberritzeko dagoen baserria eta eraiki berria den etxea salgai, bizitzeko prest. 19.000 m2ko lur eremuarekin. Eguzkitsua eta bista ederrekin. 630 23 50 64

Lesakan etxea salgai Etxe dotorea salgai, hobekuntza aunitz dituena. Argibide gehiagorako eta ikusteko deitu. Eskaintzak aditzeko prest. 609 47 72 77


202 - Errentan emateko

Barañainen ikasleentzako pisua errentan emateko BARAÑAIN. Ikasleentzako pisua errentan emateko. 626 36 38 49

Bera. Pisu konpartitu batean logela errentan BERA. Eztegara karrikan pisu konpartitu batean logela errentan emateko. 667 03 90 27, 629 008 081 (whatssap)

Lesaka erdigunean apartamentua errentan emateko LESAKA. Lesaka erdigunean eraiki berria den apartamentua errentan emateko. Mobleztatua. Trasteleku handia. Errenta: 470 euro hilabetean. Whatsappez idatzi. 657 70 89 42


203 - Errentan hartzeko

Bera, Lesaka edo inguruan pisu bila Bera, Lesaka edo inguruan, eraikuntza enpresa bat errentan hartzeko pisu bila dabil. 600€ arte ordaintzeko prest. Gurea bezala zainduko genuke. 657 05 04 43 (Patxi)

Lesakan pertsona batek pisua errentan hartu nahi du LESAKA. Jubilatu pentsiodun bat apartamentu bila, lagun bat bizitzeko modukoa eta xumea: logela bat (ohatzerik gabekoa bada ere berdin dio), sukaldea (hozkailurik gabekoa bada ere berdin dio), komuna... 300 euro arte ordaintzeko prest. 658 50 38 95

Malerreka-Baztan aldean pisu bila MALERREKA-BAZTAN aldean pisua errentan hartu nahi dute, epe luzerako. 600 64 34 60


204 - Etxe konpartituak

Tolosan pisukide bila Tolosa. 2020/21 ikasturterako bi neska gazte hirugarren pisukide bila gabiltza. Edozein gauz deitu edo bidali whatsapp-a. 684 34 93 24, 619 94 03 60


205 - Erosi

Etxeak, baserriak, bordak, errotak, lur sailak... erosi Etxea, baserria, borda, errota edo lur sail urbanizagarriak erosi nahi dituzte. 640 07 65 75

3 - Lana


301 - Eskaintzak

Adineko pertsona bat zaintzeko norbaiten bila BERA. Familia batek adineko pertsona bat zaintzeko norbait behar du. 696 57 82 56

Aholkularitza bulego batean langile bila BORTZIRIAK. Aholkularitza bulego batean aritzeko langile bat behar dute. Lan-arloan aditua. Bidali curriculuma: laneskeintza31@gmail.com. xxxxxx

Kattalin jatetxean zerbitzaria behar da. ZUGARRAMURDI. Kattalin jatetxean zerbitzaria behar da. Esperientzia izatea eta frantsesa jakitea beharrezkoa da. 948 59 91 46, 948 59 90 09

Sukaldari laguntzailea behar da Etxalarko Bentetan lan egiteko sukaldari laguntzailea behar dute abuzturako. Esperientzia baloratuko da. 948 63 50 00


302 - Eskariak

Adinekoak zaintzen esperientziduna Adinekoak zaintzen interna moduan esperientziadun eta erreferentziadun emakumeak lana behar du. Adinekoak orduka edo interna moduan zaintzea behar izan ezkero, deitu mesedez, 618 081 748

Emakumea lan bila Garbitasunean aritzeko, adinduak zaintzen...lan bila. 644 204 353

Gizonezkoa lan bila Esperientzia duen gizonezko bat lan bila. Edozein lanetan aritzeko prest. 641 26 57 64

Haurrak edo adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko Esperientziadun neska eskaintzen da haurrak zaindu, adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko. Interesatuak deitu: 672568522 telefonora. 672 568 522

Mutil gaztea lan bila Mutil gaztea lan bila: fregaderan, garbiketan, sukaldari Laguntzaile... Lan fisikoak egiteko prest ordutegi zabalarekin 948 63 74 81, 642 58 89 83

5 - Denetarik


501 - Salerosketak

Ospitaleko ohatzea salgai Bi hilabete baino ez dituen ospitaleko ohatzea salgai. Nules Plus, 90x190 cm eta gurpil independenteak. Hiperfoam Plus 90x190 koltxoia. Koltxoi gainekoa Suavites 190x90 cm, trasnspitablea eta iragazgaitza. Zuntzezko burkoa, 90 cmkoa. Mahaitxo zuri tolesgarria. 1.200 euro. 673 54 87 67


503 - Galdu/aurkituak

Audifonoa galdu da Donezteben Gris koloreko audifonoa galdu da uztailaren 21ean Donezteben. 948 45 09 25, 626 56 60 04

Betaurrekoak galdu dira Donezteben Uztailaren 10ean, 18:00etatik 19:00etara bitartean, anteojo errektangular samarrak, marko berdekoak marra morearekin, galduak Donezteben. 699 54 68 13, 646 05 02 33

7 - Lurrak/Orubeak


701 - Saldu

Zubietan lur urbanizatua salgai ZUBIETA. Herri xarmangarria. 400metroko partzela urbanizatua salgai. Herriko zonalde onenean, erreka ondoan, eguzkitsua, erakargarria eta bibrazio onak. 50.000€. Erraztasunak. 698 51 15 25


703 - Erosi

Lurrak erosi nahi dituzte Etxebizitzak egiteko, botatzeko edo zaharberritzeko lurrak erosten dituzte. 640 07 65 75

Bidali sailkatua
Bidali