1 - Animaliak

4 - Motorra

  • 401 - Saldu
  • 402 - Denak

5 - Denetarik

6 - Garajeak/Lokalak

7 - Lurrak/Orubeak

  • 701 - Saldu
  • 702 - Errentan hartzeko
  • 703 - Erosi
  • 704 - Errentan emateko

8 - Zerbitzuak

  • 801 - Klase partikularrak
  • 802 - Denetarik

1 - Animaliak


101 - Oparitzeko

Zakurkumeak opari Zakurkumeak opari emateko. 3 hilabete dituzte. 600 78 54 94

Zakurra oparitzeko Beran 10 hilabeteko zakurra oparitzeko, ama golden eta aita setter arrazakoa. 680 63 44 34


105 - Bertzelakoak

2 txakur galdu dira Lesakan Abuztuaren 17an, 2 txakur galdu dira Lesakan, Pikukoborda landetxearen inguruan. Handiak Pira izena du, 14 urte eta larruzko lepoko marroia dauka. Ttikiak Pitxon izena du, biak txipa dute eta desagertu direnaren abisua emana da. 645 82 18 42

2 - Etxebizitzak


201 - Saldu

Beran pisua salgai BERA. Bidasoa Karrikako 59. zenbakian pisu berritua salgai trasteleku eta ganbararekin. 639 12 50 46


202 - Errentan emateko

Almuñecarren apartamentua errentan emateko ALMUÑECAR. Granadako kosta tropikalean, lagun bat edo birentzako apartamentua errentan emateko. Hondartzako lehen lerroan. Igerilekuarekin. Bista ederrak. Klimatizatua, ongi hornitua. Irailaren 1etik 15era. Urtarrilean, otsailean eta martxoan ere negu goxoa. 658 94 37 10

Beran irailetik aitzinera pisua errentan emateko BERA. Irailetik aitzinera pisua errentan emateko. 3 logela, bainugela, egongela eta sukaldea ditu. Mobleztatua. Berogailuarekin. 616 38 28 49

Lesakan apartamentua errentan emateko LESAKA. Bi lagunendako apartamentua errentan emateko. Bi logela. Irailetik ekainera, astelehenetik ortziralera. 678 85 50 56, 948 63 78 62

Lesakan lagun batentzako logela errentan emateko LESAKA. Lagun batentzat logela bat errentan emateko, urte osorako. 678 85 50 56


203 - Errentan hartzeko

Pertsona bat bizitza bila Beran Ez du zertan mobleztatua egon behar. 687 60 96 84

3 - Lana


301 - Eskaintzak

Anfasen logopeda bila Baztan-Bidasoa zonaldean lan egiteko logopeda baten bila ari dira, irailetik aurrera lanean hasteko. Interesatuak currikuluma bidali rzbaztanbidasoa@anfasnavarra.org helbidera. 636 80 45 04


302 - Eskariak

Adinekoak zaintzen esperientziduna Adinekoak zaintzen interna moduan esperientziadun eta erreferentziadun emakumeak lana behar du. Adinekoak orduka edo interna moduan zaintzea behar izan ezkero, deitu mesedez, 618 081 748

Emakumea lan bila Garbitasunean aritzeko, adinduak zaintzen...lan bila. 644 204 353

Emakumezkoa lan bila ELIZONDOn bizi den emakume bat lan bila. Adinekoak eta neska-mutilak zaintzeko prest. Azkeneko 12 urteetan neska-mutilen zainketako esperientzi handia duena, erreferentziekin. Etxeak garbitzen aritzeko ere prest. 666 37 53 72

Esperientzia duen gizonezkoa lan bila Animaliak zaintzen, eraikuntzan edo zainketan aritzeko prest. Ordutegi malgua. 644 07 15 37

Esperientziadun emakumea lan bila Esperientziadun emakumea lan bila. Garbitasunean, portalak garbitzen, ariko litzateke, orduka. Kotxe propioa. 660 589 703

Esperientziadun emakumea lan bila Etxeko lanetan, garbitasun lanetan edo zaintzan lan bila nabil. Orduka edo interna moduan ibiliko nintzateke. 631 80 86 33

Haurrak edo adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko Esperientziadun neska eskaintzen da haurrak zaindu, adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko. Interesatuak deitu: 672568522 telefonora. 672 568 522

Mutil gaztea lan bila Mutil gaztea lan bila: fregaderan, garbiketan, sukaldari Laguntzaile... Lan fisikoak egiteko prest ordutegi zabalarekin 948 63 74 81, 642 58 89 83

5 - Denetarik


503 - Galdu/aurkituak

Zubietan giltzak aurkitu dituzte Zubietako estalpean giltzak agertu dira. 616 18 19 90, 636 81 76 15

6 - Garajeak/Lokalak


601 - Saldu

Beran lokala salgai BERA. Herri erdi-erdian, lokala salgai. 629 00 80 81, 667 03 90 27


602 - Errentan emateko

Beran lokala errentan emateko BERA. Herri erdi-erdian, lokala errentan emateko. 629 00 80 81, 667 03 90 27

7 - Lurrak/Orubeak


701 - Saldu

Oizen lur eremua salgai OIZ. 10.783,50 m2ko lur eremua salgai. Errepidearen ondoan dago. 628 31 60 81

Bidali sailkatua
Bidali