1 - Animaliak

2 - Etxebizitzak

4 - Motorra

  • 401 - Saldu
  • 402 - Denak

5 - Denetarik

6 - Garajeak/Lokalak

7 - Lurrak/Orubeak

  • 701 - Saldu
  • 702 - Errentan hartzeko
  • 703 - Erosi
  • 704 - Errentan emateko

8 - Zerbitzuak

  • 801 - Klase partikularrak
  • 802 - Denetarik

1 - Animaliak


101 - Oparitzeko

Zakurkumea oparitzeko 3 hilabeteko zakurkume mestizo emea opari emateko. 686 67 31 05


102 - Saldu

3 urteko behia salgai ETXALAR. 3 urteko behia salgai. Lehenbiziko umealdian 32 litro esne ematen zituena. Bortz hilabeteko ernari. 610 43 11 75

Labrador txakurkumeak salgai Labrador arrazako txakurkumeak salgai. Urtarrilaren 21ean sortuak, apirila hasierarako prest izango dira zuen etxera joateko. Osasun karneta eguneratua, bakunatuak, mikrotxipa eta kontrol guztiak pasata emango dira. Ama pedigriarekin, aita ez baina jatorrizko arraza mantentzen du. Giro familiarra eta konfiantzazkoa, edozein galdera edo xehetasunentzat deitu lasai. Bisitak egin daitezke konpromezurik gabe. Txepetxa albaitari zentroan (Bera) egingo dira hitzorduak nahi izanez gero. 0033 786 51 92 53

2 - Etxebizitzak


201 - Saldu

Etxalarren borda lurrarekin salgai ETXALAR. Borda bat bere lur eremuarekin salgai. 661 12 15 40


202 - Errentan emateko

Iruritan pisua errentan emateko IRURITA. Pisua errentan emateko. Egoera onean eta dena kanpoaldera begira.Lehenbiziko pisuan. 645 71 73 25, 609 95 52 41

Lesakan apartamentua errentan emateko LESAKA. Azkaine karrikako 3. zenbakian, apartamentua errentan emateko. Logela bat, bainugela, trasteleku ttiki bat eta sukalde- jangela. 628 04 20 47

3 - Lana


301 - Eskaintzak

Asteburuetarako zerbitzari bila BAZTAN. Asteburuetan eta udan ostalaritzan lan egiteko jendea behar dute. 663 62 19 82

Denda batean lanerako jendea behar dute DANTXARINEA. Maspormenos-en lan egiteko jendea behar dute. Kirol artikulu eta arropa teknikoak saltzen dituzte: goi-mendikoak, lasterketetakoak, kanpoko jardueretarako... Interesatuek bidali curriculuma: info@maspormenos.net helbidera. xxx xxx xxx

Ibardinen frantsesa dakien langilea behar dute IBARDIN. Frantsesa dakien langilea behar dute asteburuetan eguerdiko zerbitzua egiteko. Interesatuek idatzi: bentagorria@hotmail.com. xxx xxx xxx

Ibardinen harakina behar dute IBARDIN. Denda batean harakina behar dute. Esperientzia izatea ez da nahitaezkoa, ikas daiteke. Gida-baimena izatea eta frantsesez jakitea kontuan hartuko dira. Egonkortasun ekonomikoa eskainiko da. Harremanetarako: rrhh@ventabiok.com. xxx xxx xxx

Ibardinen sukaldari laguntzailea behar dute IBARDIN. Mendiko jatetxean sukaldari laguntzailea behar dute, asteburuetan eta jaiegunetan lan egiteko. Bidali curriculumak: info@mendikoibardin.com. 948 63 03 02

Ibardinen sukaldari laguntzailea behar dute IBARDIN. Sukaldari laguntzailea behar dute egunero lan egiteko. 629 91 23 93

Ibardinen zerbitzaria behar dute IBARDIN. Asteburuetan jatetxean lan egiteko zerbitzaria behar dute. 629 91 23 93

Larungo benta batean zerbitzari bila BERA. Frantses pixka bat dakien neska eta mutila behar dituzte sei hilabetez Larungo benta batean zerbitzari bezala aritzeko. 607 56 60 22

Pintura lanetan aritzeko langilea behar dute BAZTAN-XARETA-BORTZIRIAK. Pintura lanetan aritzeko langilea behar da. Esperientzia izatea baloratuko da. Momentuan hartzen ez badu, utzi mezua. (0033) 603 34 70 76

Zugarramurdin sukaldari laguntzailea behar dute ZUGARRAMURDI. Altzatenea jatetxean sukaldari laguntzailea behar dute maiatzetik abendura bitarte eguerdiko zerbitzuan lan egiteko. 948 59 91 87


302 - Eskariak

Adinekoak eta haurrak zaintzen esperientziduna Adinekoak edo haurrak zaindu edota etxeko lanak egiteko esperientziadun emakumea lan bila. Orduka edo interna moduan. Erizaintzako ikasketak. Ostalaritzan ere esperientziaduna. 644 93 62 74

Adinekoak eta haurrak zaintzen esperientziduna Esperientziadun emakumea adinekoak edo haurrak zaintzeko edota garbiketa lanak egiteko lan bila. Orduka edo interna moduan. 644 85 81 34

Adinekoak zaintzen esperientziduna Adinekoak zaintzen interna moduan esperientziadun eta erreferentziadun emakumeak lana behar du. Adinekoak orduka edo interna moduan zaintzea behar izan ezkero, deitu mesedez, 618 081 748

Emakume arduratsua lan bila Emakume arduratsua lan bila. Interna edo externa, orduka, adinekoak edo haurrak zaindu eta garbiketa lanak eginen lituzke. Erreferentzia oso onak. 602 18 24 68

Emakumea lan bila Garbitasunean aritzeko, adinduak zaintzen...lan bila. 644 204 353

Gizonezkoa lan bila Ostalaritza eta eraikuntzan esperientzia duen gizona lan bila. 644 49 13 31

Haurrak edo adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko Esperientziadun neska eskaintzen da haurrak zaindu, adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko. Interesatuak deitu: 672568522 telefonora. 672 568 522

Zainketan edo etxeko lanetan aritzeko lan bila Adinekoak edo haurrak zaindu edota etxeko lanak egiteko esperientziadun emakumea lan bila. Orduka edo interna moduan. 644 96 38 20

5 - Denetarik


501 - Salerosketak

Armairua salgai Armairua salgai. Neurriak: 241,6 (altuera) x 201,7 (zabalera). Egoera onean. 676 26 76 88

Belarra fardo ttikietan salgai Belarra fardo ttikietan salgai, ongi idortua. 618 96 27 74

Garajeko ate automatikoa salgai Garajeko ate automatikoa salgai, sekzionala, Roper markakoa. Estreinatu gabea, bere jatorrizko enbalajean. Urrutiko kontrolarekin eta bere ekipazio guztiarekin. 2,86 luzera, 2,72 zabalera. Gris argia. 1.000 euro. 608 17 45 10


503 - Galdu/aurkituak

Zakurren mendiko GPS-a aurkitu dute Zakurren mendiko GPS bat aurkitu dugu, mendian. 687 15 37 59, 617 74 44 91

6 - Garajeak/Lokalak


601 - Saldu

Beran trastelekua salgai BERA. Kanttonberri karrikan, trastelekua salgai. Sarrera kaletik. Altuera bikoitza dauka. Moto ttiki bat eta bizikletak sartzen dira. 618 46 92 88, 639 62 18 47


605 - Errentan hartzeko

Alokatzeko aparkalekua Lurpeko aparkalekua alokatzen da Lesakan, Bittiria Kalean. Tfnoa: 636847510 636 847 510

7 - Lurrak/Orubeak


701 - Saldu

Iturenen lur eremua salgai Lur eremua salgai, Iturenen. 948 63 78 62, 678 85 50 56

Bidali sailkatua
Bidali