1 - Animaliak

2 - Etxebizitzak

4 - Motorra

6 - Garajeak/Lokalak

7 - Lurrak/Orubeak

  • 701 - Saldu
  • 702 - Errentan hartzeko
  • 703 - Erosi
  • 704 - Errentan emateko

8 - Zerbitzuak

  • 801 - Klase partikularrak
  • 802 - Denetarik

1 - Animaliak


101 - Oparitzeko

Katakumeak opari Katakumeak opari. Ama ehiztari bikaina. Nolako zura... 652 75 08 17, 948 61 50 05


102 - Saldu

Behoka salgai Urte bateko behoka salgai. 600 67 04 95

Enkarterri arrazako asto emea salgai Enkarterri arrazako asto emea salgai, urte batekoa. 600 67 04 95

2 - Etxebizitzak


201 - Saldu

Arantzan baserria salgai ARANTZA. Zumarrendi baserria salgai. Bidea du etxe atariraino, baita ura eta argia ere. 606 96 02 37

Beran etxea salgai BERA. Herriko Etxeko Plazan etxea salgai. 616 24 35 30

Lesakan pisua salgai edo errentan emateko LESAKA. Azkaine karrikako 3. zenbakian, 45 metro karratu dituen apartamendua salgai edo errentan emateko. Mobleztatua eta hagitz egoera onean. 628 04 20 47, 647 44 25 09


202 - Errentan emateko

Elizondon pisua errentan emateko ELIZONDO. Pisua errentan emateko. Bi logelakoa, komun bat, sukaldea, egongela eta trastelekuarekin. 686 96 48 03, 661 93 17 27

Lesakan logela errentan emateko LESAKA. Pertsona batentzako logela errentan emateko. Urte osorako. Erretzailea ez dena eta animaliarik ez. 948 63 78 62, 678 85 50 56

3 - Lana


301 - Eskaintzak

Baigorri-Baztan aldean oihaneko lanetan eta zerratzen aritzeko langile bila Baigorri-Baztan aldean oihaneko lanetan eta zerratzen aritzeko langile bila ari dira. Ahal bada orain hasteko eta bederen negura arte aritzeko, gehiago luzatzeko aukerarekin. 0033 681 92 83 09

Denda batean langilea behar dute Denda batean lanean aritzeko pertsona bat behar dute, lanaldi osoan edo erdian. Bidali curriculuma: sustraibelardenda@hotmail.com. --

Ibardinen harategian aritzeko langilea behar dute IBARDIN. Beola Etxea Bentan, harategian zerbitzatzeko langilea behar dute egun osoz lan egiteko. Frantsesa jakin behar da. Bidali curriculuma: beolaetxea@gmail.com. xxx xx xx xx

Zugarramurdin adineko bat zaintzeko norbaiten bila ZUGARRAMURDI. Bakarrik bizi den adineko bati laguntzeko pertsona bat behar dute; hasieran gauez aritzeko eta gerora, uda aldera, interna gisa aritzeko. 659 77 46 65


302 - Eskariak

Adinduak zaintzen esperientzia duen emakumea lan bila Adinduak, garbitasunean eta sukaldaritzan esperientzia duen emakumea lan bila. 642 95 07 08

Adinekoak zaintzen esperientziduna Adinekoak zaintzen interna moduan esperientziadun eta erreferentziadun emakumeak lana behar du. Adinekoak orduka edo interna moduan zaintzea behar izan ezkero, deitu mesedez, 618 081 748

Emakume bat lan bila Emakume bat adinekoak (kanpoko zaintzaile moduan) eta haurrak zaintzen (Haur Hezkuntza ikasia), garbiketak egiten edo sukaldaritzan (janari-erabiltzailearen txartela) lan egiteko prest. 747 42 53 91

Emakumea lan bila Adinduak zaintzen esperientzia daukan emakumea lan bila. 677 36 26 26

Emakumea lan bila Garbitasunean aritzeko, adinduak zaintzen...lan bila. 644 204 353

Haurrak edo adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko Esperientziadun neska eskaintzen da haurrak zaindu, adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko. Interesatuak deitu: 672568522 telefonora. 672 568 522

Mutil gaztea lan bila Mutil gaztea lan bila: fregaderan, garbiketan, sukaldari Laguntzaile... Lan fisikoak egiteko prest ordutegi zabalarekin 948 63 74 81, 642 58 89 83

Zaintzan aritzeko lan bila 44 urteko pertsona bat adinekoak edo haurrak zaintzeko lan bila. Orduka, asteburuetan edo interna ariko litzateke. 632 75 93 48


303 - Denak

Mutila behar da baserrian lan egiteko Etxalarko baserri batean mutil bat behar da lan egiteko. 669 33 61 88, 659 14 83 53

4 - Motorra


401 - Saldu

BMW 650 GS motorra salgai BMW 650 GS motorra salgai. 2003koa. 27.000Km. Transmisioa aldatua. Prezioa: 3.100 €. Deitu arratsaldez. 636 99 66 28

Motorra salgai Ducati Monster 695 motorra salgai. Egoera onean. Azterketa berriki pasatua, pneumatikoak aldatuak eta irailera bitarteko asegurua. Erabilera ezagatik salgai. 3.600 euro. 653 01 95 99

Seat Ibiza salgai Seat Ibiza salgai. 2009koa, 1.4 TDI, 80 zaldi, klimarekin, kolore beltza. 2.900 euro. Jabe bakarrekoa. Egoera ezin hobean. 637 77 48 36

5 - Denetarik


501 - Salerosketak

Irokozko leihoak salgai Irokozko leihoak saltzeko, oscilobatiente sistemarekin denak. Ateak 3 unitate (218x134), leihoak 7 unitate 2 orrikoak (121x113), leihoak 3 unitate orri bakarrekoak (120x62). Goma bikoitzekoak. 1.600 euro. 636 70 12 04


503 - Galdu/aurkituak

Etxalarren zakurra desagertua ETXALAR. 2 urteko Border Collie zakurra desagertua. 661 12 59 08

Zakurkumeak galdu dira UREPELE. Setter arrazako bi zakurkume bat galdu dira. Bat lemon eta bertzea xuri eta beltza. Lepokoak dituzte telefono zenbakiekin. 0033 677 51 48 27


504 - Bertzelakoak

Euskara ikastearen truke artzain aritzeko prest Eskualdean euskara ikastearen truke, artzain lanetan aritzeko prest. Uztailean, abuztuan edo irailean. Baserriko lanak egiteko laguntza behar izanez gero, ikasteko prest. 630 58 38 34

6 - Garajeak/Lokalak


602 - Errentan emateko

Lesakan pabiloia errentan emateko LESAKA. Otsango industrialdean pabiloia errentan emateko. 225m2 eta 50 m2ko solairuartea. 670 04 11 61


605 - Errentan hartzeko

Beran garaje itxia errentan hartu nahi dute BERA. Garaje itxi bat errentan hartu nahi dute Altzate plazatik hurbil. 660 01 82 32

Bidali sailkatua
Bidali