Egin dizkiguzuen galderen erantzunak ikusiko dituzu atal honetan.
'Pilotan ari' edo 'pilotan ibili'?

Mendialdea

Goizuetako irakurle batek lehen herrian pilotan edo futbolean ‘ari’ erabiltzen zutela kontatu digu: Bazkalondoren pilotan ari behar di(n)agu. Gaur egun, aldiz, ‘ari’ aditzaren partez, ‘ibili’ erabiltzen omen dute gehienek. Zuzenak al dira bi formak? 

Ze ba?

Mendialdea