Egin dizkiguzuen galderen erantzunak ikusiko dituzu atal honetan.
*'Errango' ez da zuzena!

Mendialdea

Bi usadio daude etorkizuneko forma adierazteko. Mendebaldean aditzaren partizipioari –KO edo –GO gehituz, eta ekialdean, eta tartean gure eskualdean, -EN gehituz. Biak dira zuzenak, baina nahasi gabe.