Egin dizkiguzuen galderen erantzunak ikusiko dituzu atal honetan.
istorio ≠ historia

Mendialdea

Bakoitzak bere adiera du.

Horretaz ≠ hortaz

Mendialdea

Haur eta ume

Mendialdea