Egin dizkiguzuen galderen erantzunak ikusiko dituzu atal honetan.
*Gure herria hain da txikia, ez duela plazarik

Mendialdea

Eguneroko hizkeran hagitz hedatua bada ere, ondoriozko perpausetan ez da zuzena –ela menderagailua erabiltzea. Euskaltzaindiak dioen bezala, «euskal tradizioan ez du inoiz balio hori izan». Esaldi horren eta gisakoen erranahia adierazteko euskaraz bertze modu batzuk ditugu.