Egin dizkiguzuen galderen erantzunak ikusiko dituzu atal honetan.
*‘Gazterik sentitzen naiz’ ala ‘Gazte sentitzen naiz’?

Mendialdea

Euskaltzaindiak dioen bezala, gazte hitzak ñabardura bereziko esapideak ditu. Horietako bat gazterik (gazte izanik, gazte zela(rik)) da. Denbora adierazten du: gazterik hil zen, gazte-gazterik alargundua da… Hori dela eta, *gazterik sentitzen naiz (denborazkoa) ez dago ongi; gazte sentitzen naiz behar du (moduzkoa, nola).

aurkitu ≠ bilatu

Mendialdea

moztu ≠ ebaki

Mendialdea

istorio ≠ historia

Mendialdea

Horretaz ≠ hortaz

Mendialdea

Haur eta ume

Mendialdea