Gisa bateko eta bertzeko zalantzak argitzeko atala duzu hau.
*Oposaketak ala oposizioak?

Mendialdea

Gaur egun, sarritan, espainierazko <-ción> eta frantsesezko <-tion> bukaeraren partez, euskaraz –keta atzizkia erabiltzen da sistematikoki. Batzuetan, hala ere, ez da egokia. Maileguetan hobe da bertze bide batzuk hautatzea: erraterako, -zio edo -t(z)e aditz-izena.