Gisa bateko eta bertzeko zalantzak argitzeko atala duzu hau.
*Hobe erran ala hobeto/hobeki erran?

Mendialdea

*Hobe erran, esapide desegokia da eta Euskaltzaindiak *hobe erranen partez, hobeto esan/erran edo hobeki esan/erran erabiltzea gomendatzen du. Adizlagun funtzioa betetzen duenez, esan/erran aditzak hobeki/hobeto adizlaguna hartu behar du (NOLA), eta ez hobe izonondoa (NOLAKOA).