Gisa bateko eta bertzeko zalantzak argitzeko atala duzu hau.
‘*Agurtzen naiz’ ala ‘Agurtzen  zaitut’?

Mendialdea

Agurturekin Du erabili behar da,  hau da, 'nor-nork’ sailekoa izan behar du.