Gisa bateko eta bertzeko zalantzak argitzeko atala duzu hau.
‘Antimonarkiko’ edo ‘Monarkiaren aurkako’?

Mendialdea

Euskaltzaindiak dioenez, anti- aurrezkia daramatenak loturik idazten dira: antieuskaldun, antifaxista, antiklerikal.... Baita <i + i> sekuentzia gertatzen bada ere, antiinperialista hitzarekin gertatzen den bezala. Nolanahi ere, euskarak baditu bertze bideak anti- aurrizkiak duen ideia adierazteko. Adibidez: monarkiaren aurkako.