Gisa bateko eta bertzeko zalantzak argitzeko atala duzu hau.
*Hainbertze herrialdeetan ala hainbertze herrialdetan?

Mendialdea

Zenbatekoa aditzera emateko, zenbatzaile zehaztuez gain, badira zehaztugabeak ere, kopuru zehatza adierazten ez dutenak: aunitz, guti,  hainbertze, zenbait, anitz, franko, ugari, batzuk, nahikoa, hamaika… Eta horiekin guztiekin mugatua erabili behar da.