201 - Saldu

Donezteben pisua salgai edo errentan emateko

DONEZTEBE. Pisua errentan emateko –450 euro– edo salgai –98.000 euro–. Josemari.

Telefonoak: 698 51 15 25