302 - Eskariak

Emakumea lan bila

Haurrak zaintzen esperientzia duen emakumea lan bila. Pertsona adindua, umeak, garbitasunean... aritzeko prest. Orduka edo interna moduan.

Telefonoak: 641 85 26 50