302 - Eskariak

Esperientziadun emakumea lan bila

Adinduak zaintzen eta garbiketa lanetan esperientzia duena lan bila. Orduka edo interna moduan lan egiteko prest.

Telefonoak: 631 80 86 33