Laxoa txapelketari buruzko azken berriak,Tiburzio Arraztoak emanak.