101 - Oparitzeko

Zakur emea oparitzeko

Pirinioetako mastin arrazako zakur emea oparitzeko. Urte batekoa.

Telefonoak: 674 49 28 21