302 - Eskariak

Zaintzan aritzeko lan bila

44 urteko pertsona bat adinekoak edo haurrak zaintzeko lan bila. Orduka, asteburuetan edo interna ariko litzateke.

Telefonoak: 632 75 93 48