203 - Errentan hartzeko

Goizuetan edo inguruan logela edo pisu bila

GOIZUETAN EDO INGURUAN. Bikote bat logela edo pisu bila.

Telefonoak: 602 53 67 29