302 - Eskariak

Emakumea lan bila

Esperientziadun emakumea lan bila. Adinduak zaintzen, ostalaritzan... lanean aritzeko prest. Orduka edo interna moduan.

Telefonoak: 641 85 26 77