203 - Errentan hartzeko

Beran edo inguruan pisu bila

BERAN edo INGURUAN pisua errentan hartu nahi dute, logela batekoa edo bikoa.

Telefonoak: 680 78 61 82