302 - Eskariak

Emakumea lan bila

Adinduak zaintzen esperientzia duena. Orduka edo interna moduan lan egiteko prest.

Telefonoak: 644 51 33 79