101 - Oparitzeko

Txakurrak opari

Bi hilabete dituzten artzai txakurrak opari ematen dira. Arra eta emea

Telefonoak: 620 13 57 21 / 628 68 28 73