302 - Eskariak

Elizondo inguruan lan bila

Oso arduratsua eta adinduak zaintzen, etxeko lanak egiten, haurrak zaintzen...aritzeko prest. Esperientzia lan arlo horietan. Ordutegi malgua, interna moduan aritzeko ere prest.

Telefonoak: 631 05 04 50