301 - Eskaintzak

Anfasen logopeda bila

Baztan-Bidasoa zonaldean lan egiteko logopeda baten bila ari dira, irailetik aurrera lanean hasteko. Interesatuak currikuluma bidali rzbaztanbidasoa@anfasnavarra.org helbidera.

Telefonoak: 636 80 45 04