302 - Eskariak

Emakume arduratsua lan bila

Emakume arduratsua lan bila. Interna edo externa, orduka, adinekoak edo haurrak zaindu eta garbiketa lanak eginen lituzke. Erreferentzia oso onak.

Telefonoak: 602 18 24 68