1 - Animaliak

Oparitzeko

Border Collie opari

Bost hilabeteko Border Collie opari. Argazkia whatsapp bidez. 675 336624,

Leitzan collie arrazako txakurkumeak oparitzeko

LEITZA. Collie arrazako txakurkumeak oparitzeko. 948 610689, 636 022311

Zakurkume mistoak oparitzeko

Zakurkume mistoak oparitzeko. Bi hilabete dituzte. Ama Breton epagneul arrazakoa eta aita Border Collie. Deiak, sms edota whatsapp mezuak onartzen dira. 660 466280,

2 - Etxebizitzak

Saldu

Iturenen apartamentuak salgai

ITUREN. Neurri desberdinetako apartamentuak hagitz prezio interesga­rrian salgai. 948 451337, 667 275013

Leitzan jatetxe-ostatua salgai

LEITZA. Ingurune natura­lean dagoen jatetxe-ostatua salgai. Modu onean. 948 397234,

Errentan emateko

Almuñecarren etxebizitza errentan

Almuñecar hirian, Granadako kosta tropikalean, etxebizitza errentan emateko abuztuko bigarren hamabostaldian. Pertsona bat edo birentzat egokia. Hondartzako lehen lerroan dago, igerilekua eta bista ederrak. Guztiz ekipatua, aire egokituarekin. 658 943702,

Beran etxebizitza errentan emateko

BERA. Bidasoa Karrikan etxebizitza errentan emateko. Bi logela, bi komun, sukaldea eta egongela. Oso argitsua. Garajeko bi marra eta trastelekuarekin. Igogailuarekin. 680 549808,

Hendaian mobil-home errentan

Hendaian kokaturik dagoen mobil - home bat alokatzen da asteburuetako edo asteka. 667 308 826, 667 018 989

Ikasleentzako pisua errentan emateko Iruñean

Ikasleentzako pisua alokatzen da Iruñean. Hirigunetik gertu, ongi komunikatua eta bi unibertsitateen tartean. 626 899349,

Iruñean pisua errentan emateko

Mendebaldea auzoan pisua errentan ematen da. 3 logela (bat bi ohatzetakoa),2 komun, egongela, sukaldea, garajea. Ospitaleetatik hurbil. Kontserbatorio eta Liburutegiaren ondoan. Prezio onean. 628 581031, 628 581031

3 - Lana

Eskaintzak

Atxaspi Hotelan 2 langile behar ditugu

Langile bat, goizez, gosariak prestatu eta garbiketa egiteko. Bestea goiz eta arratsaldez, harrera lanak eta marketing lanak egiteko. CV bidali ali@atxaspi.com-ra edo/eta 673339920 telefonora deitu. 673 339920, 673 339920

Beran zerbitzaria behar dute egun erdiz aritzeko

BERA. Lixoia ostatuan zerbitzaria behar dute egun erdiz aritzeko. 948 631271,

Beran zerbitzariak behar dira

BERA. Auzoan zerbitza­riak behar dira. Whatsappez jarri harremanetan. 657 472020,

Irungo ostatu batean zerbitzaria behar da

IRUN. Ostatu batean esperientzia duen zerbi­tzaria behar da udan lan egiteko. 629 676284,

Komertziala behar dute Beran

BERA. Sukaldeko altzariak salduko dituen komertziala behar dugu. Beharrezkoa da frantsesez jakitea. Ordutegiaz solastuko gara. Bidali curriculuma: amets@mueblesamets.com. 948 630 537,

Larungo benta batean langilea behar da udarako

BERA. Frantses pixka bat dakien pertsona behar da Larungo benta batean udan lan egiteko. 948 631100, 607 566022

Leitzako jatetxe batean zerbitzaria behar dute

LEITZA. Iruso jatetxean zerbitzaria behar dute asteburuetarako. 669 013294,

Sanferminetan aritzeko bi zerbitzari behar dituzte Lesakan

Atxaspi tabernan, ostiral eta larunbatean, bestetan aritutako 2 zerbitzari profesional behar ditugu Deitu edo ali@atxaspi.com helbidera curriculuma bidali. 673 339920, 673 339920

Sunbillako kanpineko sukaldean langilea behar dute

SUNBILLA. Ariztigain kanpineko jatetxean, jangelan, tabernan eta sukaldean esperientzia duen langilea behar dugu uztaila eta abuzturako. Interesatuak deitu. 660 798249,

Eskariak

Adinekoak zaintzen esperientziduna

Adinekoak zaintzen interna moduan esperientziadun eta erreferentziadun emakumeak lana behar du. Adinekoak orduka edo interna moduan zaintzea behar izan ezkero, deitu mesedez, 618 081 748,

Baztanen neska lan bila

Haurrak zaintzen edota animaliekin lan egiteko interesa duen neska lan bila Haur Hezkuntzako titulazioarekin (praktikak zenbait haur eskolatan eginak). Disponibilitate osoa ekainaren 16tik au­rrera. 675 336624, 948 580589

Berako neska euskalduna lan bila

Berako neska euskalduna eta haurrekin esperientzia duena, uztailean arratsadez eta abuz­tuan goiz eta arra­tsaldez Bortzirietan hau­rrak zain­tzeko prest. Euskaraz, erdaraz eta ingelesez solasten dut. 676 389481,

Doneztebeko neska euskalduna lan bila

Majisteritza ikasten ari den Doneztebeko neska euskaldun bat umeren bat zaintzeko prest. 689 837760,

Doneztebeko neska gazte bat lan bila

Doneztebeko gazte arduratsu batek haurrak zain­tzen edo zerbitzari moduan lan eginen luke. Ordutegi arazorik gabe. 616 873984,

Emakumezkoa lan bila

Emakumzekoa lan bila. Adinekoak zaintzen, sukaldari laguntzaile edo garbiketan esperientzia duena. Lan horietan ari­tzeko interesatua. 644 863469,

Esperientzia handiko emakumea lan bila

Ostalaritzan esperientzia handiko emakumea naiz: ostalaritzako negozioen kudeaketa, 30 urteko esperientzia barran, sukalde languntzaile bezala esperientzia, zerbitzari, garbiketa lanetan ere aritua. Adinekoak zaintzen edota haurrak zaintzen ere esperientziaduna. Arlo hauetan edo besteren batean lan egiteko prest. Arratsaldez disponibilitatea. 646 330956,

Garbiketan, adinekoak edo haurrak zaintzeko lan bila

Garbiketa arloan, haurrak zaintzen edota adinekoak zaintzen lan bila zonaldean. Garbiketan eta haurrak zaintzen esperientziaduna. 618 961807,

Haurrak edo adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko

Esperientziadun neska eskaintzen da haurrak zaindu, adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko. Interesatuak deitu: 672568522 telefonora. 672 568 522,

Haurrak zaintzeko prest

Udan haurrak zaintzeko interesa duen neska beratarra naiz. 648 530557,

Mutil gaztea lan bila zonaldean

Zonaldean lan bila nabilen mutila naiz. Zungintzan ikasketak ditut. Metal, egur eta lorezaintzan esperientziaduna. Baita ostalaritzan platerak garbitzen ere. Sektore hauetan edota besteetan lan egiteko prest. Arduratsua eta ikasteko trebea. 635 017866,

Neska eskualdean lan bila

ESKUALDEA. Neska lan bila. Adinekoak interna bezala edo orduka zain­tze­ko, haurrak zaintzeko eta sukaldari laguntzaile bezala ere esperientzia eta interesa. 632 550393,

Neska gaztea lan bila

Elizondoko neska gaztea lan bila. Haurrak edota adinekoak zainduko nituzke, etxeak garbitu edota zerbitzari lanetan ariko nintzateke. Esperientzia haurrak zaintzen, baita garbiketan ere. 662 356181,

Zaintzen edo garbitzen aritzeko lan bila

Adinekoak eta haurrak zaintzen edo etxeak garbitzen lan egiteko prest. 686 947418.,

Denak

FRANTSESA-INGELERA KLASEAK

Turismo ikasketak dituen neska beratarra naiz, inguruan klase partikularrak emateko gogoz. Ibardinen lana egin dut 4 urtez (uda garaian), hilabete bat pasa nuen Bretainian, orain Donostiko hostel batean praktikak amaitzen ari naiz. Frantsesa edo ingelera ikasten hasi nahi ezgero, ni prest! 608 931 711,

5 - Denetarik

Salerosketak

Egurra xehetua salgai

ORONOZ. Egurra xehetua salgai. Pagoa eta hari­tza. Etxera eramanen da. 676 242520,

Haritz egurra salgai

DONEZTEBE. Haritz egurra salgai, 39 euro tona. Prezioa Donezteben jarria da. Ddeitu 09:00etatik 13:00etara edo 15:00etatik 17:00etara, astetartez. 686 314036,

Igantzin logela salgai

IGANTZI. logela salgai: bi ohatze (90 cm) beren koltxoi eta koltxekin, mesanotxea (3 kajoi), idaz­mahaia aulkiarekin eta apalak. Pinuzkoa, berdez tindatua. Guztia 500 euro. 661 767398,

Ospitaleko ohea salgai

GARTZAIN. Ospitaleko ohea salgai, erdi-prezioan. Arras guti erabilia. Interesa baduzu edo ikusi nahi baduzu, deitu. 606 932466,

Taxi plaza salgai Arantzan

ARANTZA. Taxi plaza salgai. 617 296458,

Galdu/aurkituak

Antiojoak agertu dira Arantzan

ARANTZA. Antiojo graduatuak aurkitu dituzte. Herriko Etxean daude. 948 634005,

Goizuetan giltzak aurkitu dituzte

GOIZUETA. Herriko Plazan giltza batzuk aurkitu dira. Galdu dituena Goizuetako Udaletxera joan daiteke biltzera. 948 514006,

6 - Garajeak/Lokalak

Errentan emateko

Donezteben lore-denda errentan emateko

DONEZTEBE. Floristeria errentan emateko, atenditu ezin delako. 699 333112, 689 800257