1 - Animaliak

Oparitzeko

Zakurkumeak oparitzeko

Border Collie mestizoak oparitzeko. 622 774110,

Zakurkumeak oparitzeko

LEITZA. Collie arrazako zakurkumeak oparitzeko, bi hilabete ingurukoak. 948 610689, 636 022311

Saldu

Setter zakurrak salgai

Setter arrazako zakurkumeak salgai. Ama eta atta ehiztari onak. 607 217637,

2 - Etxebizitzak

Saldu

Lesakan bifamiliarra salgai

LESAKA. Bifamiliarra salgai. Bortz logela, hiru komun, sukalde eta egongela haundiak, garaje haundia eta lorategia. Prezio negoziagarria. 618 188300,

Errentan emateko

Beran apartamentua errentan emateko

BERA. Itzea karrikan, apartamentua errentan emateko. 609 973306,

Lesakan aapartamentua errentan emateko

LESAKA. Apartamentua errentan emateko, irailetik ekainera. Bi irakasle edo bi ikaslerentzako. Bi logela bakoitza bere komunarekin. 948 637862, 678 855056

Errentan hartzeko

Elizondo eta Elbete aldean pisua errentan hartu nahi dute

ELIZONDO edo ELBETE aldean jubilatu batek pisua errentan hartuko luke. Hilabetean 350-375 euro ordaintzeko prest. 620 454664,

Etxe konpartituak

Beran logela errentan emateko

BERA. Logela errentan emateko. Etxea konpletoa da. Jose. 631 902318,

Iruñean pisu konpartitu bila

IRUÑEA. Eskualdeko lagun bat pisu konpartitu bila, irailetik ekainera. 638 200575,

3 - Lana

Eskaintzak

Berako ostatu batean langileak behar dituzte

BERA. Auzoa ostatuan langileak behar dituzte, interesatuak jarri harremanetan Whatsapp bidez. 657 472020,

Doneztebeko supermerkatu batean almazenean aritzeko langile bila

DONEZTEBE. Supermerkatu batean almazenean lanean egoteko pertsona bat behar dute. Interesatuek bidali curriculuma: supermerkatua@hotmail.com. xxx xxx xxx,

Elizondoko ongizate zentro batean langile bat behar dute

ELIZONDO. Beatriz Ongizate Zentroan langile bat behar dute egun erdiz lanean aritzkeo. Estetika gaiez jakitea beharrezkoa da. 948 580283, 636 142890 (Whatsappez).

Lesakan kafetegi batean langile bila

LESAKA. Kafetegi batean egun osoan lan egiteko lagun bat, edo egun erdiz lan egiteko bi lagun behar dira. 620 700964, 661 845053

Lesakan ostatu batean aritzeko langile bila

LESAKA. Batzokin, lanean aritzeko norbait behar dute: sukaldean, ostatuan... aritzeko. 695 669831,

Lesakan zerbitzaria behar dute

LESAKA. Antoiu ostatuan, zerbitzaria behar dute larunbat eta igandetan lan egiteko. 627 877281, 948 630087

Zugarramurdin zerbitzaria behar dute

ZUGARRAMURDI. Kattalin jatetxean zerbitzaria behar dute udan lan egiteko, 10:00etatik 18:00tara. Frantsesa pixka bat jakitea beharrezkoa da. 948 599146, 948 599009

Eskariak

Adinduak eta haurrak zaintzen edo ostalaritzan aritzeko lan bila

Pertsona adinduak zaintzeko lan bila interna edo orduka, haurrak zaintzeko edota ostalaritzan zerbitzari bezala lan bila. Adinduen zainketan eta ostalaritzan zerbitzari bezala esperientziaduna. Alzheimer eta lehen sorospenen inguruko ikastaroak eginda. Disponibilitate osoa. 644 860944,

Adinduak, haurrak zaintzen edo garbiketa lanetan aritzeko

Adinduak interna edo orduka zaintzeko lan bila, haurren zaintzan edo garbiketan lan egiteko prest. Sukaldari laguntzaile bezala ezagutzak. Disponibilitate osoa. 694 420310,

Adinekoak interna bezala zaintzeko lan bila

50 urteko emakumea interna bezala adinekoak zaintzeko lan bila. Bi urteko esperientzia interna moduan lanean, erreferentziekin. Disponibilitate osoa. 722 237313,

Adinekoak zaintzen esperientziduna

Adinekoak zaintzen interna moduan esperientziadun eta erreferentziadun emakumeak lana behar du. Adinekoak orduka edo interna moduan zaintzea behar izan ezkero, deitu mesedez, 618 081 748,

Emakumea lan bila

Garbitasunean aritzeko, adinduak zaintzen...lan bila. 644 204 353,

Emakumezko bat Bortzirietan lan bila

BORTZIRIAK. Emakumezko bat astelehenetik ortziralera goizez aritzeko lan bila. Norbere kotxearekin. Garbiketan, adinekoak zaintzen, animaliak zaintzen... ariko litzateke. Adinekoak zaintzen esperientziaduna eta etxez etxeko geriatriako tituluduna. 682 154668,

Emakumezkoa eskualdean lan bila

Esperientzia duen emakumea lan bila, eskualdean orduka adinekoak edota haurrak zaintzeko, garbiketa lanak egiteko edota etxeko lanak egiteko. 644 778212,

Haurrak edo adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko

Esperientziadun neska eskaintzen da haurrak zaindu, adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko. Interesatuak deitu: 672568522 telefonora. 672 568 522,

5 - Denetarik

Salerosketak

Eskopeta salgai

Benelli markako eskopeta salgai, hagitz arina eta hagitz egoera onean. 677 592133,

6 - Garajeak/Lokalak

Saldu

Beran garajea salgai

BERA. Correos azpian 80x22 metroko garajea salgai. 620 973349,

7 - Lurrak/Orubeak

Saldu

Bertizaranan lursaila salgai

BERTIZARANA. 28.000m2ko lursaila duen borda salgai. Etxebizitza eraikitzeko baimena, ibilgailuentzako sarrera, ura eta argiarekin. 648 851393,

Donamarian lursaila salgai

DONAMARIA. 1.400 m2ko lursaila salgai. Nekazaritzako tresnentzako txabola egiteko aukerarekin, 7.000 euro. 693 694976,

Sunbillan lursaila salgai

SUNBILLA. 25.000 m2ko lursaila salgai. Nekazaritzako tresnentzako txabola egiteko aukerarekin, 9.000 euro. Jose Mari. 698 511525,

8 - Zerbitzuak

Denetarik

Lorategiak zaindu eta kimaketa lanak

ITUREN. Lorategiak zaindu eta kimaketa lanak egiten ditut. Juan. 617 629730,