Euskal safariak

Erabiltzailearen aurpegia   Iritzia

Batzuk Afrika alderat gaten dire emozione bereziak bizitzera eta animalia bitxiak ezagu­tzera (lehoiak, jirafak, elefanteak …). 

Panama eta gu

Erabiltzailearen aurpegia

Panama, Panama, Panama... haraxeta joan omen dira milioka euro. Eta guri zer inporta zaigu? bakoitzak bere diruakin nahi duena egin dezake, ez? Bai hala da, baina diru horren puxka bat Administrazioari eman ondotik. Hor dago koxka: gure diruaren parte bat Administrazioari eman beharra. Eta a zer mina ematen digun horrek! Berdin da dirudunek eman behar dituzten milaka euroak edo guk eman behar ditugun ehunka euroak. A zer mina!

Handik eta hemendik zirrikituak bilatzen ditugu ahal bezain zerga guttiago pagatzeko. Beti horrela izan da. Horrekin bizi gara. Hori da gure artean ongi ikusia dena… eta horrela jokatzen ez duenari arraro begiratzen zaio.

Ez dakit, baina agian gisa hortako jende arraro gehiago izatea komeniko litzaiguke. Interesatzen zaigulako ospitaletarako, eskoletarako, karreteretako, udaletarako, zahar-etxeetarako, haurtzaindegietarako… eta hainbertze gauzendako dirua izatea. Eta nondik ateratzen da diru hori? ba Administraziotik. Eta Administrazioak nondik biltzen du diru hori? Gure sakeletatik.

Beldur naiz Panaman gordetzeak edo gure etxeko oheko matalaza azpian gordetzeak, biek kalte egiten diotela gure gizarteari.

 

Gaizki, nere ustez

Erabiltzailearen aurpegia

Gure euskal abizenen kontura aipatu nahi da­tzuet: ohartu zarete abizen bera bi modu des­­berdinetan ahozkatzen dela? euskaraz min­tzatzen bagara gisa batera, eta erdaraz ari bagara, bertzera.
Konturatu naiz erdaraz ahozkatzen dugunean guztiz gaizki ari garela, ez baitu abizenaren erranahi erres­petatzen. Ea adibide hauekin ulertzen nauzuen:
- Etxeberria: abizen hau “etxe berria”tik dator, beraz, Etxéberria ahozkatu beharko zen, aldiz, usai­an Etxeberría aditzen dugu.
- Elizetxe: “eliz etxe”tik dator, bainan Elizétxe bezala ahozkatzen da usaian. Zergatik?
- Goikoetxea: goiko etxea da, eta ez Goikoetxéa.
- Iratzoki: iratz toki da, eta ez Iratzóki.
- Lizarrondo: lizar ondo da, eta ez Lizarróndo.
- Mitxelena: Mitxelen gauza bat Mitxelena da, eta ez Mitxeléna
- Oiartzabal: oihan zabal da, eta Oiartzábal ez da ongi ahozkatua.
- Telletxea: “teil etxe bat ikusi dut” diogu, beraz,  Telle­txéa gaizki errana da.
Bon, nik hala ikusten dut, bainan ez dakit Euskaltzain­diak zer dioe