Gabezin zatos gurekin bestara

Gabezin, zatoz gurekin bestara

GABEZIN PLAZA TALDEA dendako produktua da.