1 - Animaliak

Oparitzeko

Zakurkumeak oparitzeko

ITUREN. Sei txakurkume oparitzeko. Hilabete eta erdi dute. Ama se­tter arrazakoa eta aita mestizoa. 609 833055,

Zakurrak oparitzeko

OIZ. Zakurrak oparitzeko. 674 414645,

Saldu

Ahuntz azpigorriak salgai

Ahuntz azpigorriak salgai. 617 723475,

Behi suiza salgai

Behi suiza salgai, 3 urte­ eta erdikoa. 8 hilabetez ernari. Txahala mestizoa. 634 452735,

Zezena salgai

Zezena salgai, piriniar arra­zakoa. 630 184847,

2 - Etxebizitzak

Saldu

Elizondon pisua salgai

ELIZONDO. Akullegi karrikan 2 logelako pisua salgai. Prezioa: 57.900 euro. 646 774117,

Iturenen apartamentuak salgai

ITUREN. Neurri desberdinetako apartamentuak hagitz prezio interesga­rrian salgai. 948 451337, 667 275013

Lesakan pisua salgai

LESAKA. Pisua salgai Antoiu karrikan. 4 logela, sukaldea, hall ederra, komuna, egongela handia, despentsa eta trasteleku ederra. Sartzeko prest eta mobleztatua. 620 700964,

Sunbillan pisua salgai

SUNBILLA. 92 m2ko pisua salgai. Berogailua, igogailua eta garajeko marrarekin. 3 logela, 2 bainugela, sukaldea eta egongela. 639 156105,

Errentan emateko

Beran pisua errentan emateko

BERA. Bidasoa karrikako 5. zenbakia pisua erren­tan emateko. 2 logela, 2 komun, sukaldea eta jangelarekin. Igogailua. Garajeko bi marrare­kin eta bi trastelekurekin. 680 549808,

Etxalarren etxebizitza errentan emateko

ETXALAR. Larra­pil Sarri­ku auzoan etxe bat erren­tan emateko. Herriko bista zoragarriak eskaintzen dituen toki paregabea. 3 logela, 2 bainugela, sukaldea, 2 egongela, des­pentsa eta trasteleku handiarekin. Oso eguzki­tsua. 687 766971, 672 153196

Lesakan pisua errentan emateko

LESAKA. Pisua errentan emateko Bittiria 18an. Laugarren solairua igogailuarekin. 4 gela, egongela, sukaldea eta bainugela. 626 500459,

Errentan hartzeko

Beran etxebizitza errentan hartuko genuke

BERA. 3 edo 4 gelako etxebizitza hartuko genuke errentan. 653 703623, 658 741180

Beran pisua errentan hartu nahi da

Pisua errentan hartu nahi da. 630 432695, 618 936395

3 - Lana

Eskaintzak

Asteburuetarako lan bila

Garbiketan ari eta bertze lanetan laguntzeko emakume bila Baztanen (pertsona heldua bada hobe). Ez da ezinbertzekoa euskeraz jakitea baina euskerarekiko onarpena eta errespetu erabatekoa bai. Whatsappa. 633 621982,

Baztanen sukaldaria behar da

Baztango jatetxe batean ostalaritzako ikasketak dituen sukaldaria behar dugu, guttienez 2 urteko esperientzia duena eta berehala lanean hasteko. Interesatuek bidali curriculuma: hr_bztn@yahoo.com. ... ... ...,

Baztanen zerbitzaria behar da

BAZTAN. Jatetxe batean, barran eta pintxo-bokatak prestatzen esperientzia duen zerbitzaria behar dugu. Euskaraz eta gaztelaniaz jakin behar du eta frantsesez jakitea baloratuko da. Interesatuek bidali curriculuma: hr_bztn@yahoo.com. ... ... ...,

Bentetan langileak behar dituzte

Bentetan langileak behar ditugu: sukaldariak, zerbitzariak, harakinak, saltzaileak, kajerak... Harremanetarako: e-mailez (ventasfrontiere@gmail.com) edo telefonoz. (0034) 626 247331,

Beran zerbitzaria

Berako jatetxe batean zerbitzaria behar da aste sainduan eta asteburutan lan egiteko. 948630392/650006887,

Beran zerbitzaria behar da

BERA. jatetxe batean zerbitzaria behar da. 948 630392,

Beran zerbitzaria behar da asteburuetan aritzeko

BERA. Jatetxe batean asteburuetan aritzeko zerbitzaria behar da. 607 827309,

Bortziriak eta Malerrekan fruta-dendan langile bila

BORTZIRIAK-MALERREKA. Fruta-denda batean lan egiteko jendea behar da. 647 254263,

Iruñean zerbitzaria behar da

IRUÑEA. Neska bat behar da gozotegi batean lan egiteko. 948 220618,

Urruñan sukaldaria behar da

URRUÑA. Col d’Ibardin kanpinean, sukalda­ria behar da maiatzetik urrira arte jatetxean lan egiteko. Guttienez fran­tsesa ulertzea eskatzen da. (0033) 607 729877,

Zugarramurdin sukaldaria behar da

Graxiana jatetxean sukaldaria behar da urte osoan lan egiteko. 675 711498,

Eskariak

Adinekoak zaintzeko lan bila

Adinekoak zain­tzen esperientziaduna eta ordutegi aldetik disponibilitatea duena. 606 330200,

Adinekoak zaintzen esperientziduna

Adinekoak zaintzen interna moduan esperientziadun eta erreferentziadun emakumeak lana behar du. Adinekoak orduka edo interna moduan zaintzea behar izan ezkero, deitu mesedez, 618 081 748,

Doneztebeko emakumezko bat lan bila

Doneztebeko emakumezko bat lan bila: haurrak zaintzen, garbiketan: etxeak, dendak, kafetegiak... Arduratsua. 619 913375,

Emakume euskaldun eta esperientzi handikoa adinekoak zaintzeko lan bila

Baztanen adinekoak zaintzeko esperientzia handiko emakume euskalduna lan bila. Interesatuak deitu, 948 453135,

Emakumea Baztan aldean adinekoak zaintzeko lan bila

Emakumea Baztanen lan bila. Adinekoak zaintzen esperientzia handikoa (6 urte). Adinekoak zaintzen, haurrak zaintzen edo garbiketa lanetan interesatua. 606 589 377,

Gizona zonaldean lan bila

Zonaldean lan bila nagoen gizona naiz. Pintura lanetan, abeltzaintzan edota adinekoak zaintzen esperientziaduna eta lan hauetan edo besteren batean interesatua. Ikasteko gaitasunarekin eta arduratsua. 638 433871,

Haurrak edo adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko

Esperientziadun neska eskaintzen da haurrak zaindu, adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko. Interesatuak deitu: 672568522 telefonora. 672 568 522,

4 - Motorra

Saldu

Beran Audi A3 salgai

Audi A3 TDI 105 cv salgai. Barruko ekipazioa larruzkoa, eserleku beroaztatuekin. Oso egoera onean. 217.000 km. 661 846548,

BMW-F 650 GS moto­rra­ salgai

BMW-F 650 GS moto­rra­ salgai. 2001ekoa, 652 cc eta 17.999 km. IAT-ITV 2018ra arte. Garajean dagoena. Bi kaskoren­tzako atzeko maleta barne. Olio filtroak eta atzeko gurpila berriak. 3.000 euro. 659 215879, 948 456079

Leon FR TDI autoa salgai

Leon FR 2.0 TDI autoa salgai. 2014ko ekainekoa. Extra ugari, 5 atekoa, aurreko gurpilak aldatu berriak eta 4 urte edo 80.000 km bitarte etxeko garantziarekin. 50.000 km eta jabe bakarra. 620 700964,

Peugeot 207 autoa salgai

Peugeot 207 1.6 HDI sport autoa salgai. 90 cv. Egoera oso onean. 2011 urtekoa. 155.000 km, 120.000 km-tan korrea eta kit osoa aldatuta. Extra ugarirekin. Prezioa: 5.990 euro. 665 731 414,

Volkswagen California Coach T4 salgai

Volkswagen California Coach T4 salgai. 2003. urtekoa, nazionala, 2.5 TDI, 102 cv motorra. 335.000 KM. Oso ongi zaindua, beti garajen. extra askorekin: kalefakzio estatikoa, konbertidorea 12v-tik 220v-era, alarma bolumetrikoa, remolkerako engantzea, eserleku guztietan fundak, leiho guztietan eguzkirako protektoreak, bizikletarentzako parrilla, fiamma 45 toldoa, abance tunela reimo etxekoa, brandrup etxeko poltsak... 630 041480,

Volkswagen Touran 2.0 autoa salgai

Volkswagen Touran salgai, 2012. urtekoa. 87.900 km. Extra aunitzekin. Oso egoera onean. Prezioa: 16.800 euro. 607 924379, 670 303520

5 - Denetarik

Salerosketak

Ardi parrilak salgai

ERATSUN. Ardi parrilak salgai, 80 m2 (2,50 x 0,50). Burdinezko sarea eta abar. Prezio onean. ☎616 325546. 616 325546,

Beheko sua salgai

Beheko sua salgai. Egitura osoa, egurra, harria eta guzti. Hagitz egoera onean. 699 912159,

Irunen taxi lizentzia salgai

IRUN. Taxi lizentzia salgai. 653 011145,

Kamara industriala salgai

Bigarren eskuko pane­lez­­­ko hotz kamara in­dus­­tria­la salgai bere motor eta kontrol elektronikoarekin. 1,5 m zabal x 1,2 m luze x 2,5 m altuera. 1.980 euro instalazioa barne. 619 248192,

Piketeak salgai

Akazizko piketeak salgai, 2,5€ bakoitza. 948 510143,

Piketeak salgai

Gaztain piketeak salgai. 2€ bakoitzeko. Interesatuak deitu. 680 700 374,

6 - Garajeak/Lokalak

Saldu

Beran garaje itxia salgai edo errentan emateko

BERA. 31m2ko garaje itxia saldu edo errentan emateko. Bidasoa karrikan, Telefonika ondoan. 617 902118,

Donezteben lokal komertziala salgai

DONEZTEBE. Ameztia karrikan lokal komertziala salgai. 98 m2 ditu, azulejatua dago eta bainugela dauka. Erakusleiho handia eta argitsua. Inte­resatuek deitu. 606 585163,

Lesakan bajera salgai

LESAKA. 93 m2ko bajera salgai, Koskontako Bidea 11n. Gasa, ura eta argindarra sartuak ditu. 609 445769,

Lesakan bajera salgai edo errentan emateko

LESAKA. 48 m2ko bajera salgai edo errentan emateko, Koskontako Bidea 3. zenbakian, beheko solairua 6. Alarma sistemarekin, pertsiana elektrikoarekin eta bi komunekin. Bulegoa izateko prestatua. 609 445769,

7 - Lurrak/Orubeak

Erosi

Lur saila Oizen

Oiz herri inguruan lur saila erosi edo errentan hartuko nuke. 655 705 506,