1 - Animaliak

Oparitzeko

Hiru urteko txakurra oparitzeko

Border Collie arrazako txakurra oparitzeko, herrian denbora luzez egoten baita bakarrik eta ezin dugu behar bezala zaindu. 606 885 278,

Sharpei arrazako zakurra oparitzeko

Sharpei arrazako 2 urteko zakurra oparitzeko, ezin delakoz atenditu. Etxe barruan hazi eta ohitutakoa. 636 557048,

2 - Etxebizitzak

Saldu

Beran pisua salgai

BERA. Ugalzubia kaleko 2. zenbakian, 79 m2ko pisua salgai. Sukalde-jangela-egongela, 2 logela, 2 terraza, igogailua, margotu berria eta garajea barne. 185.000 euro. 607 437189,

Elizondon pisua salgai

ELIZONDO. Akullegi karrikan 2 logelako pisua salgai. Prezioa: 57.900 euro. 646 774117,

Sunbillan pisua salgai

SUNBILLA. 92 m2ko pisua salgai. Berogailua, igogailua eta garajeko marrarekin. 3 logela, 2 bainugela, sukaldea eta egongela. 639 156105,

Errentan hartzeko

Donezteben pisua errentan hartu nahi da

DONEZTEBE. Pisu haundia errentan hartu nahi da. 4 logelakoa edo hiru logela eta trastelekuarekin. Igogailuarekin. Eguzkitsua. 690 843948,

3 - Lana

Eskaintzak

Etxalar Hotelean sukaldaria eta harreragilea behar dira

Etxalar Hotelean sukaldaria eta harreragilea behar dira. Harreragilea izateko baldintza bakarra 4 hizkuntza jakitea izanen da: euskara, gaztelania, frantsesa eta ingelesa. Interesatuek bidali curriculuma. 948 635458,

Urdazubin sukaldari-laguntzailea behar da

Urdazubi. Indianoa Baita ostatuan sukaldari-laguntzailea behar da eguerditan lan egiteko. Interesatuek bidali curriculuma. 948 599021,

Zugarramurdin zerbitzaria behar da

ZUGARRAMURDI. Ostatu batean asteburuetan lan egiteko zerbitzaria behar da, euskaraz eta frantsesez dakiena. Deitu 10:00etatik 17:00etara. 948 599022,

Eskariak

Adinekoak edota haurrak zaintzeko lan bila

Haurrak zaintzeko eta adinekoak orduka edo interna moduan zaintzeko lan bila nabil. Haurrak eta adinekoak zaintzen esperientzia daukat. Langilea eta pazientziduna naiz. 635 296717,

Adinekoak zaintzen esperientziduna

Adinekoak zaintzen interna moduan esperientziadun eta erreferentziadun emakumeak lana behar du. Adinekoak orduka edo interna moduan zaintzea behar izan ezkero, deitu mesedez, 618 081 748,

Berako emakumea lan bila

Berako emakume arduratsua edozein lanetan aritzeko prest: garbiketan, adineko pertsonak zaintzen... 667 958488,

Emakumezkoa lan bila

Emakumezkoa lan bila. Adinekoak zaintzen esperientziaduna. 631 379865,

Haurrak edo adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko

Esperientziadun neska eskaintzen da haurrak zaindu, adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko. Interesatuak deitu: 672568522 telefonora. 672 568 522,

Haurrak zaintzeko lan bila

Haurrak zaintzen esperientziadun emakumea naiz. Zonaldean haurrak zaintzeko lan bila nabil. Interesa baduzue deitu. 651 648733,

Interna moduan emakumea lan bila

Interna moduan adinekoak zaintzeko lan bila nabilen emakumea naiz. Adinekoak zaintzen esperientzia dut eta garbiketa lanetan aritua naiz. Interesa baduzue deitu, 631 379865,

Neska lan bila

19 urteko neska lan bila! Haurrak zaintzen, portalak garbitzen, denda dependienta gisa... ariko litzateke! 676 217765,

4 - Motorra

Saldu

Motorra salgai

Suzuki GS500E moto­rra salgai. 1991koa. 680 770682,

5 - Denetarik

Salerosketak

Beheko sua salgai

Beheko sua salgai. Egitura osoa, egurra, harria eta guzti. Hagitz egoera onean. 699 912159,

Estufa industriala salgai

Gasolioa. Prezioa: 1.000 euro. 948 630669,

Jangelako mahaia eta lau aulki salgai

Gereziondo egurrezko jangelako mahaia hiru luzagarrirekin (116 zm ->155 zm -> 195 zm -> 235 zm) eta lau aulki tapizaturekin salgai. Mahaia egoera ezin hobean dago. Interesa izanez gero, deitu honako telefono honetara. 617 055249,

6 - Garajeak/Lokalak

Errentan emateko

Lesakan lokala orduko errentan emateko

LESAKA. 80m2ko lokala orduka errentan emateko. Arte martzialak, yoga, pilates, gimnasia aktibitateak lantzeko pres­tatua. Partikularrentzako edo taldeentzako aproposa. Tatamia, zako profesionala eta bertze hainbat gauzekin ekipatua. 629 687171,