1 - Animaliak

Oparitzeko

Hiru urteko txakurra oparitzeko

Border Collie arrazako txakurra oparitzeko, herrian denbora luzez egoten baita bakarrik eta ezin dugu behar bezala zaindu. 606 885 278,

Txakurkumea oparitzeko

LEITZA. 4 hilabeteko txakurkumea oparitzeko. Ama ardi zakurra eta atta­ labrador arrazakoa. 948 510224,

Saldu

Bildots ahariko muturgorriak salgai

Bildots ahariko muturgorriak salgai. 697 440590,

2 - Etxebizitzak

Saldu

Beran pisua salgai

BERA. Ibaialde auzoan 80 m2ko pisua salgai. 3 logela, egongela eta sukaldearekin. PVC leihoak, berogailua eta igogailua. Fatxada eta teilatu berrituak. Bizitzera sartzeko prest. 138.000 euro negoziagarriak. 699 431871,

Elizondon pisua salgai

ELIZONDO. Akullegi karrikan 2 logelako pisua salgai. Prezioa: 57.900 euro. 646 774117,

Errentan emateko

Beran pisua errentan emateko

BERA. 90 m2ko pisua-duplexa garajearekin erren­tan emateko. Mo­bleztatua, 2 logela, 2 komun, haundia eta argi­tsua. Eraikuntza berria. 637 915158, 630 457347

Beran pisua errentan emateko

BERA. Legia karrikan pisua errentan emateko. 3 logela, 2 komun, trastelekua, gasoliozko kalfeakzioa. Oso egoera onean. Animaliak ez dira onartzen. 678 363398, 678 305250

Etxalarren etxebizitza errentan emateko

ETXALAR. Larra­pil Sarri­ku karrikan etxe bat erren­tan emateko. Herriko bista zoragarriak eskaintzen dituen toki paregabea. 3 logela, 2 bainugela, sukaldea, 2 egongela, des­pentsa eta trasteleku handiarekin. Oso eguzki­tsua. 687 766971, 672 153196

Lesakan pisua errentan emateko

LESAKA. Pisua errentan emateko. Sukalde elek­trikoa, beheko sua, ganbara eta behean biltegia. 661 262531,

Oronoz-Mugairin pisua errentan emateko

Oronoz mugairen pisu berria mobleztatua alokatzen da. Igogailu, berogailua, trastelekua, sukalde-egongela, komuna eta logela bat. 350 euro. 663 312557, 663 312557

Errentan hartzeko

Lesakan pisua errentan hartu nahi da

LESAKA. Pisua errentan hartu nahi da. Gutxienez 2 logelarekin. Mutil arduratsua. 650 350828 ,

Etxe konpartituak

Logela errentan emateko

Elizondoko pisu batean logela errentan emateko. Interesatuak deitu, 631 341849,

3 - Lana

Eskaintzak

Beola Etxean zerbitzariak behar dira

Beola Etxean lanaldi erdian aritzeko zerbitzariak behar dira, fran­tsesez pixka bat jakitenak. Bidali curriculumak. 948 635458,

Beran zerbitzaria behar da

BERA. Lixoia ostatuan zerbitzaria behar da. 948 631271,

Biltegi batean langilea behar da

Biltegi batean zama lanetan aritzeko kamioi gida-baimena eta informatika ezagutzak dituen langilea behar da. Astelehenetik larunbat eguerdira. Interesatuek bidali curriculuma: ­jaldunitz@gmail.com. 948 635458,

Donezteben arraindegia hartzeko

DONEZTEBE. Eroskicityko arraindegia zure kontura hartu nahi baduzu deitu. Hilabete ba­tzuetan proba egin dezakezu. 948 456152,

Etxalar Hotelean sukaldaria eta harreragilea behar dira

Etxalar Hotelean sukaldaria eta harreragilea behar dira. Harreragilea izateko baldintza bakarra 4 hizkuntza jakitea izanen da: euskara, gaztelania, frantsesa eta ingelesa. Interesatuek bidali curriculuma. 948 635458,

Etxalarko ile-apaindegian laguntzailea behar da

Etxalarko ile-apaindegi batean laguntzailea behar da. 636 827980, 948 635237

Lesakan zerbitzaria behar da

LESAKA. Kafetegi batean zerbitzaria behar da, asteburuetan 09:00etatik 13:00etara eta langileen oporraldiak betetzeko. 620 700964,

Urdazubin sukaldaria behar da

Urdazubi. Indianoa Baita ostatuan sukaldaria behar da eguerditan lan egiteko. Interesatuek bidali curriculuma. 9485 99021,

Zugarramurdin zerbitzaria behar da

ZUGARRAMURDI. Al­tzatenea jatetxean zerbitzaria behar da asteburuetan eta udan lan egiteko. Frantsesez dakiena eta esperientzia pixka batekin. 948 599187,

Zugarramurdin zerbitzaria behar da

ZUGARRAMURDI. Ka­ttalin jatetxean zerbi­tzaria behar da egunez lan egiteko. Frantsesa jakitea eta esperientzia pixka bat izatea eska­tzen da. 948 599009, 948 599146

Eskariak

Adinekoak zaintzen esperientziduna

Adinekoak zaintzen interna moduan esperientziadun eta erreferentziadun emakumeak lana behar du. Adinekoak orduka edo interna moduan zaintzea behar izan ezkero, deitu mesedez, 618 081 748,

Baztanen lan bila

Baztanen adinekoak zaintzeko edota garbiketa lanetan aritzeko lan bila nabil. Adinekoak zaintzen esperientziadun emakumea naiz. Disponibilitate osoa asteburuak barne. 636 362 782,

Baztanen lana bila

Elizondoko 27 urteko neska batek admi­nistrari, sukalde laguntzaile, etxeak garbitzen, zerbi­tzari, dendetan saltzaile edota adinekoak zaintzen lan eginen luke. Kotxe propioa. Menpekotasun egoeran dauden pertsonen arretarako ziurtagiriarekin. Esperieintzia adineko pertsonak zain­tzen. Baztan aldean lan eginen nuke. 649 901395,

Emakume esperientziaduna adinekoak edota haurrak zaintzeko lan bila

Emakume esperientziaduna adinekoak orduka edo interna bezala zaintzen eta haurrak zaintzeko lan bila. Pazientzia handikoa eta langilea. Interesa baduzue deitu, 632 076 342,

Emakumea lan bila

Esperientzia duen emakumea interna edo orduka adinekoak edota haurrak zaintzen, garbiketa lanetan... aritzeko lan bila. 631 341 849,

Emakumezkoa lan bila

50 urteko emakumeak adinekoak zaintzen lan eginen luke, interna moduan. Esperientzia askokoa. 696 812598,

Gizona lan bilaketan

Esperientzia dut lorezaintzan, mendi lanetan, obretako peoi bezala, banatzaile bezala eta segurtasun begirale ere lan egin dut. Hauetako lanposturen batean edo besteren batean lan eginen nuke. Gazteleraz eta frantsesez hitz egiten dut. Interesa baduzue deitu, 602 521136,

Haurrak edo adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko

Esperientziadun neska eskaintzen da haurrak zaindu, adinekoak zaindu edota etxeko lanak egiteko. Interesatuak deitu: 672568522 telefonora. 672 568 522,

Mutila arlo desberdinetan lan bila

31 urteko mutil arduratsua lan bila. Arlo desberdinetan interesatua: nekazaritza arloan, abeltzaintzan, margo lanetan edota adinekoak zaintzen... interesatuak deitu, 698 285544,

Neska gaztea lan bilaketan asteburuetarako

Zonaldean lan bila nabil. Ile apaindegi laguntzaileko ikasketak ditut eta haurrak zaintzen eta garbiketa lanetan esperientzia dut. Haurrak zaintzen, adinekoak zaintzen edota garbiketan lanetarako lan bila nabil asteburuetarako. 644 120629,

5 - Denetarik

Salerosketak

Beheko sua salgai

Beheko sua salgai. Egitura osoa, egurra, harria eta guzti. Hagitz egoera onean. 699 912159,

Belar idor fardoak salgai

ETXALAR. Belar idorra fardo ttikitan salgai. 618 962774,

Bitrina hozkailua salgai

Bitrina hozkailua salgai, egoera onean dago, zabalera 1m, luzera 2m, eta altuera 1,20m. 800€ negoziagarriak. 610 500 295, 948 631 536

Sagarrondoak salgai

Txertatutako 200 sagarrondo salgai. Oso merkeak. 626 774582,

Taxi plaza salgai Arantzan

ARANTZA. Taxi plaza salgai. 617 296458,

Galdu/aurkituak

Giltzak agertu dira Arantzako inauterietan

ARANTZA. Inauterietan giltza multzo bat agertu da kartera urdin batean. Burlada ostatuan daude. 948 634027,

6 - Garajeak/Lokalak

Saldu

Beran Garbi ogi & coffee salgai edo traspasatzeko

BERA. Garbi ogi & Co­ffee kafetegia eta okindegia salgai edo traspasatzen da, ezin delakoz atenditu. 646 356983,